Polityka prywatności

Polityka prywatności bloga ObiektywneFinanse.pl.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ADO) jest:
Master Text Maciej Kusznierewicz
os. Armii Krajowej 80/7
61-379 Poznań
NIP 973 079 72 28

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności ADO uwzględnił:

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
 • wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Państwa dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w takim zakresie, w jakim udzieli Państwo zgody. Odbywa się to przez możliwie najkrótszy czas.
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w ObiektywneFinanse.pl, czyli nazwę użytkownika lub e-mail niezbędne nam do identyfikacji
W przypadku subskrypcji newslettera prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje z ObiektywneFinanse.pl. Z otrzymywania tych wiadomości mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Dane osobowe przekazane do powyższych celów będą przechowywane aż do chwili odwołania zgody/wniesienia wniosku o usunięcie danych.

IV. Dane osobowe, które są pobierane automatycznie po wejściu na ObiektywneFinanse.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu elektronicznym.
W ramach serwisu ObiektywneFinanse.pl stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
W ramach strony ObiektywneFinanse.pl stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach ObiektywneFinanse.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach ObiektywneFinanse.pl;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych ObiektywneFinanse.pl;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu ObiektywneFinanse.pl;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, mogą Państwo zablokować ich umieszczenie. Odbywa się to poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki internetowej. Informacje, jak to zrobić, znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Uwaga! W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z ObiektywneFinanse.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.
Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin bloga ObiektywneFinanse.pl chcieliby Państwo je skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka. Informacje, jak to zrobić, znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Sieci społecznościowe i partnerzy ObiektywneFinanse.pl

Blog ObiektywneFinanse.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie na ObiektywneFinanse.pl linki do innych stron internetowych. Jednak blog nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron.

W związku z tym zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe. Bliższe informacje w tym zakresie znajdą Państwo pod następującymi odnośnikami:

 • Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies,
 • Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies,
 • YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=pl&visit_id=1-636627453969335528-4032396571&rd=1.

VI. Przekazywanie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje ADO przekazywanie zebranych danych organom państwowym, blog ObiektywneFinanse.pl dane takie udostępni. Z wyjątkiem tych sytuacji Państwa dane osobowe są w zakresie dozwolonym przez prawo, na podstawie odrębnych umów, przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji obowiązku ADO.

Do kategorii podmiotów, jakim mogą być przekazywane dane, należą:

 • agencje reklamowe,
 • dostawcy usług IT.

W przypadku takiego przekazania ADO zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy.  Gwarantują one najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku ADO.

VII. Państwa prawa

W stosunku do swoich danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jest nim prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dawniej GIODO).

VIII. Zmiana polityki prywatności ObiektywneFinanse.pl

Blog ObiektywneFinanse.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. W szczególności może to nastąpić, gdy będzie wymagać tego obowiązujące prawo albo zmienią się warunki technologiczne funkcjonowania ObiektywneFinanse.pl.
Aktualny tekst polityki prywatności znajduje się pod adresem https://ObiektywneFinanse.pl/polityka-prywatnosci