bank spółdzielczy w Nadarzynie

Niewypłacalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie

21/10/2016 admin 0

Odpływ 100 mln zł w ciągu kilku tygodni na przestrzeni pół roku sprawił, że Bank Spółdzielczy w Nadarzynie utracił płynność i został zawieszony przez KNF. Teraz BFG wypłaci klientom 141 mln zł tytułem państwowej ochrony depozytów.

najlepsze konta IKE do odkładania na prywatną emeryturę

Oferta IKZE w bankach powiększa się

27/03/2015 admin 0

Oferta IKZE w bankach delikatnie się powiększyła ESBANK. To instytucje spółdzielcza działająca głównie w woj. łódzkim. Zaproponowana przez nią stawka jest obecnie najgorsza na rynku.

Ranking kont IKZE w formie konta oszczędnościowego

Unikatowy ranking IKZE 2015 w formie konta oszczędnościowego

08/03/2015 admin 0

Trwające od kilku miesięcy spadki ceny pieniądza na rynku międzybankowym oraz obniżki stóp przez RPP istotnie wpłynęły na oprocentowanie IKZE w bankach. Dziś najlepszą ofertą dysponuje Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, który płaci 4 proc. w skali roku. Nieliczna konkurencja jest sporo z tyłu.