Bank Smart to poprzednik Nest Banku

Bank Smart odsłania karty

11 lutego 2015 admin 0

Bank Smart odsuwa o ponad miesiąc niekorzystną dla klientów zmianę zasad naliczania odsetek na koncie oszczędnościowym. W odpowiedzi na odpływ kapitału dwukrotnie podwyższa saldo objęte bonusowym oprocentowaniem. Wprowadza też rachunek prowadzony w euro.