Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę w 2015 r.

Przybyło osób odkładających na starość w III filarze. Szczególnie wzrosło zainteresowanie IKZE, których liczba w ujęciu rocznym zwiększyła się o 13 proc., a wartość zgromadzonych na nich środków podwoiła się. O połowę wzrósł też odsetek tych, którzy rzeczywiście wpłacają na to konto pieniądze.

[more]

 

UKNF opublikował dane dot. IKE oraz IKZE za 2015 r. Co z nich wynika? W porównaniu do poprzednich lat jest lepiej. Przybyło obu rodzajów rachunków. Na obu wzrosła średnia wpłata. W obu przypadkach niezmiennie najwięcej kont emerytalnych prowadzą firmy ubezpieczeniowe, które zebrały też najwięcej pieniędzy z tego tytułu.

 

5,7 mld zł na IKE

 

Na koniec 2015 r. istniało 858,7 tys. rachunków IKE. Przez rok ich liczbaWartość środków na IKE zwiększyła się o ponad 34 tys. sztuk (4 proc.)., czyli zdecydowanie więcej niż w latach 2013-2014, gdy rosła poniżej 1 proc. rocznie.

Polacy zgromadzili na nich 5,68 mld zł. Oznacza to wzrost o 652 mln zł w porównaniu do stanu z końca 2014 r. Dynamika wyniosła więc 14 proc. i była mniejsza niż rok i dwa lata wcześniej (odpowiednio: +18 i +21 proc.).

Zwiększyła się bezwzględna liczba IKE, na które dokonano wpłaty. Było ich 269,5 tys., co oznacza 31 proc. istniejących. Tym samym utrzymano kilkuletni trend 1/3 zasilanych rachunków. Na każdy z nich wpłynęło statystycznie 3,5 tys. zł. To o 100 zł więcej niż rok wcześniej.

Średnia wpłata na IKE rośnie rokrocznie. Jednak w porównaniu z limitem pozostaje niska. W 2015 r. można było odłożyć w ten sposób 11877 zł. W największym stopniu z tej możliwości skorzystali posiadacze IKE pod postacią rachunku maklerskiego. W ich przypadku średnie zasilenie sięgnęło 8,7 tys. zł. W 2016 r. ograniczenie ustanowiono na poziomie 12165 zł.

 

IKE w liczbach

rok→

2015

2014

2013

dane↓

liczba kont

858725

824485

817651

wartość środków

[mld zł]

5,682

5,030

4,271

odsetek zasilanych kont [proc.]

31%

32%

32%

średnia wpłata

[tys. zł]

3,5

3,4

3,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

 

 

Najwięcej IKE wciąż prowadzą ubezpieczyciele. Na koniec 2015 r. przekonali do swojej oferty 573 tys. osób, czyli ponad 2/3 spośród tych, które posiadały ten rodzaj konta emerytalnego. Wartość zarządzanych przez nie środków przekroczyła 2 mld zł. Drugie miejsce pod względem liczby klientów (205,5 tys.) i wartości zebranych aktywów (1,7 mld zł) zajmują towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Taki układ utrzymuje się od lat.

Co ciekawe, najbardziej zdyscyplinowani okazali się posiadacze IKE w banku. Takich klientów było ponad 52 tys., a 71 proc. z nich wpłaciło pieniądze na swój rachunek emerytalny (średnio – 4,5 tys. zł).

 

0,6 mld zł na IKZE

 

Na koniec 2015 r. istniało ponad 597,5 tys. rachunków IKZE. W ujęciu rocznym oznacza to 13-proc. wzrost. Taka dynamika była największa od momentu utworzenia tego produktu w 2012 r.

Wartość środków na IKZEWartość zgromadzonych na nich środków sięgnęła 622 mln zł. Zatem przez rok podwoiła się (+326,6 mln zł, czyli 110 proc.). W latach 2013-2014 dynamika przyrostu oszczędności na IKZE była jeszcze większa (125 i 147 proc.).

Wyraźnie zwiększa się również odsetek zasilanych kont. W 2015 r. wyniósł on 24 proc. i był wyższy o 8 pp. niż rok wcześniej. W 2013 r. wpłat dokonano na co dziewiąte IKZE.

Rośnie także wartość przeciętnej wpłaty. W porównaniu do 2014 r. urosła ona o 300 zł – do 2,6 tys. zł. W ujęciu dwuletnim różnica jest jeszcze bardziej zauważalna, ponieważ wynosi 1,5 tys. zł (w 2013 r. przeciętne zasilenie opiewało na 1,1 tys. zł).

Co jest tego przyczyną? Na początku 2014 r. zmieniły się przepisy dot. IKZE – procentowy limit wpłat zastąpiono kwotowym, powiązanym ze średnią krajową (1,2-krotność), a przelewy na ten rodzaj rachunku emerytalnego można odliczyć od dochodu.

 

IKZE w liczbach

rok→

2015

2014

2013

dane↓

liczba kont

597560

528142

496426

wartość środków

[mln zł]

621,968

295,350

119,206

odsetek zasilanych kont [proc.]

24%

16%

11%

średnia wpłata

[tys. zł]

2,6

2,3

1,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF. 

 

 

W 2015 r. na IKZE nie można było odłożyć więcej niż 4570,8 zł (w tym roku jest to 4866 zł). Mimo to oszczędzający wykorzystali tę kwotę tylko w połowie, choć statystycznie byli też tacy, którzy otarli się o całą dopuszczalną przepisami sumę. Właściciele IKZE w bankach przelali przeciętnie 4,5 tys. zł, a posiadacze rachunków maklerskich – 4,3 tys. zł. Ci ostatni byli najbardziej zdyscyplinowanymi oszczędzającymi, gdyż aż 87 proc. z nich (3776 spośród 4325osób) dokonało wpłaty na IKZE.

Jeśli chodzi o rodzaj rachunku, to prym wiodły polisy z UFK. Na koniec ub. r. IKZE w takiej postaci posiadało niespełna 443 tys. klientów. Ubezpieczalnie zebrały też najwięcej pieniędzy – prawie 281,5 mln zł.

Warto wspomnieć, że w połowie 2015 r. do grona podmiotów oferujących IKE i IKZE dołączyło Open Finance TFI.

 

Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.