Oszczędzanie na IKZE to sposób na większą emeryturę

Gromadząc pieniądze na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, zyskujemy podwójnie: kapitał na jesień życia oraz ulgi podatkowe, których nie ma w przypadku odkładania na lokacie.

[more]

Materiał Partnera

Pewnie każdy pracujący myśli o tym, by po skończeniu aktywności zawodowej żyć na nie gorszym poziomie. Jak go sobie zapewnić? Systematycznie oszczędzając część dochodów.

 Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Gdzie założyć IKZE?

 

 

W sposób sformalizowany memy robić to w ramach tzw. III filaru emerytalnego – w szczególności na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). To system dobrowolny i niezależny od ZUS.

Wpłat na IKZE można dokonywać regularnie, nieregularnie lub jednorazowo za cały rok. W zależności od wybranego wariantu pieniądze te są inwestowane przez specjalistów albo pomnażane przez nas samych. IKZE możemy bowiem założyć w jednej z wielu instytucji:

  • towarzystwie funduszy inwestycyjnych (jako rachunek rejestrowy),
  • banku (konto oszczędnościowe),
  • towarzystwie ubezpieczeniowym (jako polisę powiązaną z funduszami kapitałowymi),
  • biurze/domu maklerskim (rachunek maklerski),
  • powszechnym towarzystwie emerytalnym (jako rachunek w dobrowolnym funduszu emerytalnym).

 

Po nabyciu praw emerytalnych (ukończenie 65 lat) posiadacz konta może wypłacić to, co udało mu się odłożyć wraz z zyskiem z inwestowania.

Wypłat można dokonywać w ratach. Wówczas pieniądze z IKZE będą trafiać do właściciela systematycznie, tak jak zwykłe świadczenia emerytalne, i stanowić dodatkowe zabezpieczenie finansowe – niezależne od emerytury z ZUS czy OFE. Możliwe jest też jednorazowe wypłacenie wszystkich środków.

 

Limit wpłat na IKZE w 2016 r.

 

 

Kwota, jaką można zasilić IKZE w ciągu roku, jest ograniczona. Zależy ona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok, którego prognozę podaje minister pracy.

Wielkość ta zmienia się co roku. Jednak limit wpłat na IKZE nigdy nie może przekroczyć 120 proc. tego wynagrodzenia. W 2016 r. na IKZE można zatem odłożyć nie więcej niż 4.866 zł.

 

Ulgi podatkowe IKZE

 

 

Zysk z oszczędzania w ramach IKZE może być zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki), który wynosi aż 19 proc. Ponadto w rocznym zeznaniu PIT można odliczyć od podstawy opodatkowania wielkość wpłat dokonanych w danym roku i tym samym pomniejszyć niedopłatę albo zwiększyć nadpłatę.

Te korzyści podatkowe przysługują nam pod dwoma warunkami:

  1. Wypłaty dokonamy po ukończeniu 65 lat
  2. Zasileń konta dokonywaliśmy przynajmniej w pięciu latach kalendarzowych.

Od wypał fiskus pobiera zryczałtowany podatek dochodowy, który wynosi 10 proc.

Możemy też wcześniej pobrać pieniądze z IKZE. Jednak wtedy nie przysługuje nam ulga podatkowa, gdyż płacimy normalny podatek dochodowy wedle skali (18 lub 32 proc.).

 

Dziedziczenie środków z IKZE

 

 

Osoby uprawnione w całości dziedziczą środki zgromadzone przez posiadacza rachunku na IKZE. Nie muszą przy tym odprowadzać podatku od spadków i darowizn.

Uposażeni płacą jedynie zryczałtowany podatek dochodowy, czyli 10 proc. Uwaga! Jeśli osoba dziedzicząca przenosi spadek na własne konto w III filarze, jest zwolniona z tego podatku.

 


Union Investment

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.