Zmiany w kredytach studenckich

Od połowy wakacji obowiązują nowe regulacje dotyczące kredytów studenckich. Teraz wnioski składa się szybciej. Wcześniej zawiera się też umowy, przez co pieniądze prędzej trafiają do klientów. Miesięcznie może to być nawet 1 tys. zł.

[more]

 

15 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które zmienia zasady dotyczące kredytów studenckich.

kredyt studencki - zmiany 2016 

Podstawy bez zmian

 

 • Bardzo niskie odsetki

 

Przypomnijmy, że o tę formę wsparcia mogą starać się osoby, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25. roku życia. Pierwszeństwo mają wnioskodawcy z niskim dochodem na głowę w rodzinie, który w tym roku został wyznaczony na 2,5 tys. zł na osobę.

Choć kredyty studenckie wypłacane są przez instytucje komercyjne (PKO BP, Bank Pekao, SGB-Bank, BPS oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze), państwowy BGK dopłaca kredytobiorcom do odsetek. Dzięki temu oprocentowanie nominalne produktu odpowiada połowie stopy redyskontowej NBP. Aktualnie daje to 0,875 proc. w skali roku (standardowo wynosi ono 120 proc. stopy redyskontowej, czyli 2,1 proc. – różnicę pokrywa państwo). Dla porównania kredyty gotówkowe są 11 razy droższe.

Ale uwaga! Banki udzielające kredytów studenckich mogą naliczyć dodatkowe koszty, np. prowizję i opłatę przygotowawczą, które już nie są refundowane przez państwo i muszą być opłacone przez klienta w pełnej wysokości.

Kredyt wypłacany jest w transzach przez 10 miesięcy w roku przez maksymalnie sześć lat (w przypadku doktorantów – cztery lata). Transze przekazywane są od miesiąca, w którym zawarto umowę, lub z wyrównaniem od 1 października danego roku akademickiego.

 

 • Poręczenia spłaty

 

Osoby, które nie sprostają stawianym przez banki wymaganiom co do zabezpieczenia kredytu, mogą starać się o poręczenie BGK i – w przypadku studentów z terenów wiejskich – ARiMR-u. Instytucje państwowe poręczają od 70 do 100 proc. wartości zobowiązania. Transze poręczonego kredytu pomniejszane są o 1,5-proc. prowizję (6-15 zł).

 

 • Oddajesz po studiach

 

Spłatę, która trwa dwa razy dłużej niż okres pobierania transz, rozpoczyna się do dwóch lat po zakończeniu nauki. Jeśli więc ktoś studiował np. 36 miesięcy, ze zobowiązania powinien wywiązać się w ciągu 72 miesięcy. W razie trudnej sytuacji materialnej można wystąpić o zawieszenie (max na 12 miesięcy), zmniejszenie (max na pół roku) lub – po spełnieniu warunków – całkowite umorzenie należności.

 

Nowe zasady w kredytach studenckich

 


Co się zmieniło?

 1. Przyspieszenie i skrócenie terminu składania wnioskówNowości w kredytach studenckich
  Dokumenty można składać od 15 lipca do 20 października. Wcześniej był na to czas do połowy listopada.
 2. Szybsza wypłata kredytu
  Umowę należy podpisać najpóźniej 31 grudnia, a nie 31 marca roku kolejnego.
 3. Możliwość ubiegania się o wsparcie także przez kandydatów na studia
  W tym przypadku zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu statusu studenta przez wnioskodawcę. Takie osoby do wniosku muszą dołączyć stosowne zaświadczenie, o którym w dalszej części tekstu.
 4. Możliwość ubiegania się o wyższą kwotę – nawet 1 tys. zł miesięcznie
  Do tej pory student otrzymywał transze w wysokości 600 lub 800 zł. Teraz będzie mógł zdecydować, czy chce pobierać 400, 600, 800 czy 1 tys. zł.
 5. Możliwość zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wysokości transzy w trakcie obowiązywania umowy
  Takie prawo otrzymają również klienci, którzy zawarli umowy w latach wcześniejszych. W przypadku chęci pobierania większych pieniędzy student będzie musiał ponownie przejść procedurę badania zdolności kredytowej i przedstawić stosowne zabezpieczenia.
 6. Podawanie maksymalnego progu dochodowego w rodzinie przed rozpoczęciem naboru wniosków – kwotę będzie podawać minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Jak się starać o kredyt studencki?

 

Kredyt studencki krok po kroku:

 • Jak uzyskać kredyt studenckiod 15 sierpnia (w przyszłym roku i później – od 15 lipca) – możliwość
   składania wniosków o kredyt studencki,
 • 31 października (w przyszłym roku i później – 20 października) – koniec przyjmowania wniosków,
 • do 20 listopada – ocena zdolności kredytowej i zabezpieczeń przedstawionych przez wnioskodawcę,
 • do 25 listopada – wybór wysokości miesięcznej transzy,
 • do 30 listopada – możliwość przeniesienia wniosku do innego banku w razie, gdyby bank pierwotnie rozpatrujący aplikację uznał, że przedstawione przez wnioskodawcę zabezpieczenie jest niewystarczające dla kredytu w każdym wariancie
 • do 31 grudnia – zawarcie umowy o kredyt studencki.

 

Wymagane dokumenty

 

Wraz z papierowym wnioskiem o kredyt studencki w banku należy przedstawić:

 1. Zaświadczenie o odbywaniu studiów – w przypadku studentów
 2. Pismo potwierdzające przyjęcie na studia albo udział w rekrutacji na studia – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia, która nie ma jeszcze statusu studenta
 3. Wymagane przez bank dokumenty służące ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy i zabezpieczenia spłaty kredytu (oświadczenie o aktualnej liczbie członków w rodzinie, oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanych w poprzednim roku dochodach gospodarstwa domowego)
 4. Potwierdzenie danych wnioskodawcy (dokument potwierdzający prawo do ubiegania się o kredyt – w przypadku obcokrajowców).

 


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.