Twoja SKOK jest bankrutem

Twoja SKOK

Zobowiązania Twojej SKOK były tak duże w stosunku do jego aktywów, że KNF po wyczerpaniu ustawowych możliwości naprawczych musiał ją zwiesić i skierować do sądu wniosek o jego upadłość. Teraz BFG wypłaci jej członkom 170 mln zł tytułem gwarancji.

W związku z niewypłacalnością Twojej SKOK i brakiem perspektyw restrukturyzacji KNF podjął decyzję o zawieszeniu działalności tej kasy pożyczkowej i skierowaniu do sądu wniosku o ogłoszenie jej upadłości. To oznacza uruchomienie procedury wypłat depozytów gwarantowanych przez BFG, co nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych.

Jeszcze nie wiadomo, za pośrednictwem jakiego banku będą wypłacane środki. Trwają ustalenia w tej sprawie. Na pieniądze czeka 51,6 tys. członków, którzy ulokowali w Twojej SKOK 170,3 mln zł.

[edytowany 16 maja

BFG postanowił, że depozyty gwarantowane członkom Twojej SKOK będzie wypłacać BZ WBK. Wypłaty, na które łącznie przeznaczono 165,8 mln zł, będą realizowane od 22 maja do 21 lipca br. Po środki może się zgłaszać 14 tys. klientów. Zgodnie z kursem euro z 12 maja państwową ochroną objęto depozyty nie większe niż 422 tys. zł na osobę.]

Jak upadał Twoja SKOK z Kędzierzyna-Koźla

KNF wnioskuje o bankructwo Twojej SKOK z Kędzierzyna-KoźlaKłopoty Twojej SKOK zaczęły się kilka lat temu. Gdy jej fundusze własne spadły poniżej 1 proc. w stosunku do zarządzanych przez siebie aktywów, wystąpiła o pomoc do Kasy Krajowej. Ta w latach 2013-2015 udzielała kędzierzyńskiej spółdzielni pożyczek z funduszu stabilizacyjnego.

Mimo to sytuacja finansowa Twojej SKOK pogarszała się. W związku z tym nadzór wysłał do niej komisarza, Tomasza Łopianiaka, który objął stanowisko w maju 2016 r. Nie udało mu się jednak wyprowadzić SKOK-u z Kędzierzyna-Koźla na prostą. Z informacji nadzoru wynika, że na koniec marca br. bankrutująca kasa pożyczkowa miała niedobór funduszy własnych w wysokości (-) 52,6 mln zł i łączną stratę (-) 79 mln zł. W dodatku w lutym br. Kasa Krajowa odmówiła kolejnej pożyczki stabilizacyjnej.

KNF badała więc opcję przejęcia Twojej SKOK przez inną spółdzielnię finansową. Takie rozwiązanie okazało się niemożliwe, gdyż ze względu na kiepską kondycję całego sektora SKOK ewentualna transakcja mogłaby zachwiać podmiotem przejmującym i zagrozić bezpieczeństwu depozytów jego członków.

Kolejnym krokiem państwowego regulatora było więc marcowe zaproszenie banków do udziału w restrukturyzacji Twojej SKOK. Zgłosił się jeden bank komercyjny, ale KNF nie podaje szczegółów.

Z naszych ustaleń wynika, że na pewno nie był to Getin Bank ani Alior Bank, które uczestniczyły w takich rozmowach w przeszłości, przy okazji sanacji innych SKOK-ów (Alior przejął trzy takie podmioty). Natomiast Bank Pekao i PKO BP, które również mają na koncie po jednym przejęciu kasy pożyczkowej, odmówiły komentarza.

Instytucja zainteresowana przejęciem Twojej SKOK do 30 kwietnia miała wyrazić swoją ostateczną wolę. Do tego czasu mogła analizować księgi rachunkowe kędzierzyńskiej spółdzielni. Po ich zbadaniu wycofała wstępną deklarację.

Przymusowej restrukturyzacji SKOK-u nie będzie

O sytuacji został powiadomiony Bankowy Fundusz Gwarancyjny. ZdecydowałBFG wypłaci członkom Twojej SKOK ok. 170 mln zł on, że nie ma istotnego zagrożenia dla interesu publicznego, by za wszelką cenę ratować SKOK z Kędzierzyna-Koźla, czyli poddać go przymusowej restrukturyzacji, której kosztami zostaliby obciążeni klienci (członkowie) i wierzyciele. Innymi słowy: rozważając wszelkie za i przeciw, BFG uznał, że można dopuścić do bankructwa tej kasy kredytowej, gdyż nie zagrozi to stabilności sektora finansowego, gospodarce ani depozytom klientów. Stratni byliby członkowie, którzy utraciliby wpisowe i wkłady członkowskie po 157 zł każdy, przy czym niektórzy mieli ich ponad 100.

KNF-owi nie pozostało zatem nic innego, jak zawiesić Twoją SKOK i zawnioskować do sądu rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu o jej upadłość.

To już dziewiąty taki przypadek w sektorze spółdzielczym od momentu objęcia go zwierzchnictwem KNF-u w listopadzie 2012 r. Oprócz tego sześć SKOK-ów trafiło pod skrzydła banków. BFG, czyli pośrednio banki i ich klientów, kosztowało to łącznie ok. 4,2 mld zł. Ponadto pięcioma kasami pożyczkowymi kierują zarządcy komisaryczni, a w stosunku do 10 kolejnych trwają postępowania mające na celu ustalenie, czy istnieją przesłanki do ustanowienia w nich komisarza.


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.