Mały ZUS 2019 – wszystko, co musisz wiedzieć

banki otwierające konto firmowe online
fot. materiały promocyjne

Dzięki obowiązującym od początku roku zmianom niektórzy przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niewielkie składki. Wyjaśniamy, na czym polega program mały ZUS, do kogo jest skierowany i jak z niego skorzystać.

Materiał partnera

Wysokość obowiązkowych składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spędza sen z powiek niejednemu początkującemu, choć nie tylko, przedsiębiorcy. Niektórych ludzi wręcz zniechęca do zakładania działalności gospodarczej. Mały ZUS to projekt powstały właśnie z myślą o małych firmach, które nie generują zbyt wysokich przychodów.

Limit przychodów przy małym ZUS-ie

Tej zmiany od dawna wyczekiwały przez kilkuosobowe firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze. Dzięki niemu te najmniejsze podmioty mają szansę na opłacanie składek odpowiadających ich realnym przychodom, a nie w wymiarze stałej podstawy (dziś to ponad 1200 zł miesięcznie).

Ze względu na to, że do tej pory wysokość podstawowej składki ZUS była niezależna od poziomu osiąganych przychodów, wiele firm zmuszonych musiało zakończyć działalność w momencie powstania obowiązku uiszczania pełnej składki. Co roku takich przedsiębiorców było nawet 10 tys.

mały ZUS dla małych przedsiębiorców

Mały ZUS jest kolejnym przedsięwzięciem ukierunkowanym na ułatwienie startu małym firmom i pomoc podmiotom już istniejącym, które nie generują dużych przychodów. Z tej formy niższych składek ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Próg na 2018 r. wyniósł 63 tys. zł.

Należy pamiętać, że niższy ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej.

Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej informacji na ten temat uzyskasz na stronie https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/maly-zus-w-2019-roku.

Wyliczanie wysokości składek dla małego ZUS-u

Jak obliczyć wysokość swoich składek? Najpierw należy ustalić przeciętny miesięczny przychód z tytułu działalności gospodarczej za ubiegły rok. W tym celu trzeba:

  • roczny przychód podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności,
  • a następnie pomnożyć wynik przez 30.
drobny przedsiębiorca

Po uzyskaniu tej wartości można wyliczyć najniższą podstawę składek. Przeciętny miesięczny przychód wystarczy pomnożyć przez określony współczynnik. Ten ogłaszany jest każdego roku w „Monitorze Polskim”. Przykładowo w 2019 r. wynosi on 0,5083.

Mały ZUS przysługuje nam, jeśli:

  1. Podstawa nie przekracza 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i
  2. Nie jest ona niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia na danego roku.

W poszczególnych miesiącach przedsiębiorca może zadeklarować kwotę podstawy najniższą lub wyższą. Po ustaleniu podstawy można już wyliczyć wartość składek.

Przykładowo: składka emerytalna przy podstawie równej 1000 zł wynosić będzie 195,20 zł (19,52 proc. podstawy), składka rentowa – 80 zł (8 proc.), składka chorobowa dobrowolna – 24,50 zł (2,45 proc.), a składka wypadkowa – 16,70 zł (1,67 proc.).
Należy pamiętać, że wysokość składek ma wpływ na wysokość świadczeń przyznawanych w ramach ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego. Stąd też dowolność w wyborze podstawy każdego miesiąca.

Warunki korzystania z małego ZUS-u

By móc płacić my ZUS, należy:

  1. Prowadzić działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG lub zarejestrowaną na podstawie przepisów szczególnych oraz
  2. Wykazać dochód nie wyższy niż 30-krotność wynagrodzenia minimalnego.
  3. Prowadzić biznes przez min. 60 dni w poprzednim roku.
pieniądze

Prawo do obniżonych składek nie przysługuje tym, którzy:

  • rozliczają się w formie karty podatkowej i
  • korzystają ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT lub podlegają ubezpieczeniom społecznym jednocześnie z tytułu innej działalności,
  • spełniają warunki preferencyjnych składek ZUS (poniżej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać z małego ZUS-u, należy na początku stycznia danego roku wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia i zgłosić do nowego. Zgłoszenie odbywa się na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Można tego dokonać: w oddziale ZUS lub online na stronie www.ceidg.gov.pl.


NN TFI

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.