Dodatkowa emerytura z obligacji skarbowych

Osoby, które chcące odkładać pieniądze w III filarze, ale stronią od ryzyka, mogą zdecydować się na rachunek IKE-Obligacje. To prowadzony przez Dom Maklerski PKO BP rejestr, na którym zapisywane są kupione od polskiego rządu emitowane przezeń papiery dłużne.

[more]

 

Zwolennicy bezpiecznego oszczędzania na emeryturę w sposób systemowy (III filar) mają do wyboru trzy warianty. Dwa pierwsze są już dość znane. Polegają na wpłacaniu pieniędzy na prowadzone przez bank konto oszczędnościowe IKE (sprawdź najnowszy ranking) albo/i – można korzystać równocześnie z obu rozwiązań – konto oszczędnościowe IKZE (sprawdź najnowszy ranking). Trzeci sposób polega na kupowaniu od Skarbu Państwa emitowanych przezeń papierów dłużnych w ramach rachunku IKE-Obligacje.

 rachunek IKE-Obligacje

Automatycznie lub samodzielnie w placówce

 

Rejestr IKE-Obligacje prowadzony jest przez Dom Maklerski PKO BP. Można go założyć albo w punktach obsługi klienta DM PKO BP, albo w oddziałach PKO BP. Przez internet nie da się tego zrobić.

Obligacje nabywane są w imieniu posiadacza rachunku przez maklerów za wpłacone środki w proporcjach ustalonych w tzw. DNOS-ie (Dyspozycja Nabywania Obligacji Skarbowych). To dokument podpisywany wraz z umową o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. Określa on rodzaj papierów i ich procentowy udział w całości portfela.

Przykładowo: połowa każdej wpłaty zostanie przeznaczone na obligacje 10-letnie, 1/5 na obligacje czteroletnie, 1/4 na papiery dwuletnie, 1/20 na papiery trzyletnie. Klient może w dowolnym momencie zmienić te relacje (dawniej w ramach IKE-Obligacje można było kupować tylko 10-letnie papiery).

Klient ma także możliwość samodzielnego kupowania obligacji niezależnie od zapisów w DNOS-ie. Lecz wtedy musi osobiście fatygować się do placówki banku bądź jego domu maklerskiego.

Posiadacz IKE-Obligacje raz w roku otrzymuje bezpłatnie wyciąg z konta. Od pewnego czasu ma on również dostęp do swojego rejestru przez internet, co umożliwia mu bieżące kontrolowanie stanu konta i wysokość wypracowanych zysków.

 

Ile można zarobić?

 

Oprocentowanie obligacji emerytalnychWielkość odsetek naliczanych posiadaczowi IKE-Obligacji zależy od czasu emisji papierów. Wiadomo, że oprocentowanie nominalne kolejnych serii obligacji zmienia się wraz z wysokością stóp procentowych NBP i sytuacją makroekonomiczną polskiej gospodarki.

Przykładowo obecnie (styczeń 2016 r.) papiery:

  • dwuletnie mają stały kupon 2 proc.,
  • trzyletnie – 2,1 proc. w pierwszym okresie odsetkowym (później: WIBOR 6M),
  • czteroletnie – 2,3 proc. w pierwszym okresie odsetkowym (później: inflacja +1,25 proc.),
  • 10-letnie – 2,5 proc. w pierwszym okresie odsetkowym (później: inflacja + 1,5 proc.).

Główna stopa procentowa NBP wynosi 1,5 proc.

Cztery lata temu (styczeń 2012 r.) ustalone przez Ministerstwo Finansów stawki kształtowały się następująco: 4,5 proc., 5,01 proc., 5 proc. (później: inflacja + 2,5 proc.), 5,75 proc. (później: inflacja + 3 proc.). Kupony i marże były więc dwa razy większe niż dziś, ale stopa referencyjna NBP miała wtedy wartość 4,5 proc., czyli była trzy razy większa.

 

Opłaty

 

(a) za prowadzenie: 0-0,16 proc.

 

W przeciwieństwie do konta oszczędnościowego IKE/IKZE za prowadzenie rachunku IKE-Obligacje trzeba zapłacić. Opłata pobierana jest co roku i ma charakter degresywny, tj. zmniejsza się wraz ze stażem posiadacza. W ramach promocji klient jest z niej zwalniany w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie umowy.

 

Opłata za prowadzenie IKE-Obligacje

rok trwania umowy

wysokość opłaty rocznej [proc.]

I

0%

II

0,16%

III

0,15%

IV

0,14%

V

0,13%

VI

0,12%

VII

0,11%

VIII i kolejne

0,1%

Źródło: obligacjeskarbowe.pl

 


DM PKO BP ustala wysokość prowizji na podstawie wartości nominalnej obligacji zgromadzonych na dzień 31 grudnia każdego roku i pobiera ją 20 lutego roku kolejnego. Jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

Przykładowo: jeśli na koniec 2015 r. zgromadziliśmy na IKE-Obligacje 12 tys. zł, z tego 1 tys. zł to naliczone od nich odsetki, to opłata za prowadzenie będzie naliczana od 11 tys. zł i wyniesie od 0 do 17,6 zł w zależności od roku trwania umowy.

 

(b) przy wypłacie: 0-19 proc. (+ 105 zł)

 

Opłata przy wypłacie nie występuje, jeśli jest to wypłata ustawowa (po nabyciu uprawnień emerytalnych) lub wypłata transferowa (przeniesienie środków na IKE do innej uprawnionej instytucji).

Ale uwaga! Wypłata powinna nastąpić jednorazowo. Dlaczego? W przypadku wypłaty ratalnej oszczędzający zostanie obciążony opłatą za wniosek (100 zł) i za realizację transakcji (5 zł). Ta ostatnia będzie pobierana od każdej przelanej posiadaczowi transzy.

 

(c) za wcześniejsze umorzenie: 0-2 proc.

 

Jeśli klient podejmie pieniądze w ramach wypłaty ustawowej, nie zostanie też obciążony prowizją za wcześniejszy wykup obligacji (kapitał i odsetki zostaną mu wypłacone tak, jakby operacja wykupu następowała w terminie przewidzianym w liście emisyjnym).

W przypadku zwrotu całości lub części oszczędności (pobrania środków przed nabyciem uprawnień emerytalnych) klient zostanie obciążony prowizją za przedterminowy wykup. Obecnie w zależności od rodzaju obligacji waha się ona od 70 gr (0,7 proc.) do 2 zł (2 proc.) od każdego papieru. Taka osoba zapłaci też podatek Belki od wypracowanych zysków, czyli naliczonych do tego momentu odsetek – a nie od całości zgromadzonych środków.

 

Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.