Rachunek IKE-Obligacje, czyli dodatkowa emerytura z obligacji skarbowych

trzyletnie obligacje skarbowe stałoprocentowe

Osoby chcące odkładać pieniądze w III filarze, ale stroniące od ryzyka, mogą zdecydować się na rachunek IKE-Obligacje. To prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO BP rejestr, na którym zapisywane są kupione od polskiego rządu emitowane przezeń papiery dłużne.

Zwolennicy bezpiecznego oszczędzania na emeryturę w sposób systemowy (III filar) mają do wyboru trzy warianty. Pierwsze dwa są już dość znane. Polegają na wpłacaniu pieniędzy na prowadzone przez bank konto oszczędnościowe IKE (sprawdź najnowszy ranking) albo/i – można korzystać równocześnie z obu rozwiązań – konto oszczędnościowe IKZE (sprawdź najnowszy ranking).

Trzeci sposób to rachunek IKE-Obligacje. Polega to na kupowaniu od skarbu państwa emitowanych przez Ministerstwo Finansów papierów dłużnych.

Kupowanie obligacji skarbowych na IKE

Rachunek IKE-Obligacje prowadzi Biuro Maklerskie PKO BP. Można go założyć albo w punktach obsługi klienta BM PKO BP, albo w oddziałach PKO BP. Przez internet da się to zrobić, o ile ma się dostęp do bankowości elektronicznej największego polskiego banku (system iPKO).

oddział PKO BP, w którym można założyć rachunek IKE-Obligacje
fot. PKO BP

Obligacje nabywane są w imieniu posiadacza rachunku za wpłacone środki w proporcjach ustalonych przez klienta w Dyspozycji Nabywania Obligacji Skarbowych. To dokument podpisywany wraz z umową o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. Określa on rodzaj papierów i ich procentowy udział w całości portfela.

Przykładowo: połowa każdej wpłaty zostanie przeznaczone na obligacje 10-letnie, 1/5 na obligacje czteroletnie, 1/4 na papiery dwuletnie, 1/20 na papiery trzyletnie. Klient może w dowolnym momencie zmienić te relacje (dawniej w ramach IKE-Obligacje można było kupować tylko 10-letnie papiery).

Klient ma także możliwość samodzielnego kupowania obligacji niezależnie od zapisów w DNOS-ie. Lecz wtedy musi osobiście fatygować się do placówki banku bądź jego biura maklerskiego.

Posiadacz rachunku IKE-Obligacje raz w roku otrzymuje bezpłatnie wyciąg z konta. Od pewnego czasu ma on również dostęp do swojego rejestru przez internet. Dzięki temu może na bieżąco kontrolować stan konta i wysokość wypracowanych zysków.

Ile daje zarobić rachunek IKE-Obligacje

Wielkość odsetek naliczanych posiadaczowi IKE-Obligacji zależy od czasu emisji papierów. Wiadomo, że oprocentowanie nominalne kolejnych serii obligacji zmienia się wraz z wysokością stóp procentowych NBP i sytuacją makroekonomiczną polskiej gospodarki.

Oszczędności i emerytura z IKE
fot. Tumisu || pixabay.com

Na rachunek IKE-Obligacje można nabywać papiery:

  • roczne (ROR) – oprocentowane wg stopy referencyjnej NBP,
  • dwuletnie (DOR) – stopa referencyjna + 0,5,
  • trzyletnie (TOS) – 6,6 proc. (w listopadzie 2023),
  • czteroletnie (COI) – inflacja + 1,25,
  • 10-letnie (EDO) – inflacja +1,5.

W styczniu 2012 ustalone przez Ministerstwo Finansów stawki kształtowały się następująco: 4,5 proc., 5,01 proc., 5 proc. (później: inflacja + 2,5 proc.), 5,75 proc. (później: inflacja + 3 proc.). Kupony i marże były więc inne niż dziś. Tak samo jak stopa referencyjna NBP.

Sprawdź nowość. W 2023 Biuro Maklerskie PKO BP wprowadziło do oferty rachunek IKZE-Obligacje. Działa on na podobne zasadzie jak IKE-Obligacje. Różnice dotyczą kwestii podatkowych i limitów wpłat.

Opłaty za rachunek IKE-Obligacje

(a) Opłata za prowadzenie IKE-Obligacje

Rok trwania umowy Prowizja za prowadzenie rachunku
(pobierana od wartości nominalnej obligacji)
I 0 zł
II 0,16%
III 0,15%
IV 0,14%
V 0,13%
VI 0,12%
VII 0,11%
VIII i kolejne 0,1%

DM PKO BP ustala wysokość prowizji na podstawie wartości nominalnej obligacji zgromadzonych na dzień 31 grudnia i pobiera ją 20 lutego roku kolejnego. Jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

Przykładowo: jeśli na koniec 2015 r. zgromadziliśmy na rachunku IKE-Obligacje 12 tys. zł, z tego 1 tys. zł stanowiły odsetki, to opłata za prowadzenie będzie naliczana od 11 tys. zł. Wyniesie od 0 do 17,6 zł w zależności od roku trwania umowy.

(b) przy wypłacie: 0 proc. (+ 105 zł)

Opłata przy wypłacie nie występuje, jeśli jest to wypłata ustawowa (po nabyciu uprawnień emerytalnych) lub wypłata transferowa (przeniesienie środków z IKE do innej uprawnionej instytucji).

Ale uwaga! Wypłata powinna nastąpić jednorazowo. Dlaczego? W przypadku wypłaty ratalnej oszczędzający ponosi opłatę za wniosek (100 zł) i za realizację transakcji (5 zł). Tę ostatnią BM PKO BP pobiera od każdej przelanej transzy.

(c) za wcześniejsze umorzenie obligacji: 0-2 proc.

Jeśli klient podejmie pieniądze w ramach wypłaty ustawowej, nie zapłaci prowizji za wcześniejszy wykup obligacji. Kapitał i odsetki otrzyma tak, jakby operacja wykupu następowała w terminie przewidzianym w liście emisyjnym.

W przypadku zwrotu całości lub części oszczędności (pobrania środków przed nabyciem uprawnień emerytalnych) klient ponosi opłatę za przedterminowy wykup. W zależności od rodzaju obligacji waha się ona od 50 gr (0,5 proc.) do 2 zł (2 proc.) od każdego papieru.

Taka osoba zapłaci też podatek Belki od wypracowanych zysków, czyli naliczonych do tego momentu odsetek, a nie od całości zgromadzonych środków.

Do tego instytucja prowadzące rachunek IKE-Obligacje pobiera 50 zł za całościowy zwrot i 100 zł za częściowy.

(d) za zamknięcie rachunku IKE-Obligacje przed upływem 12 miesięcy od jego otwarcia

Opłata wynosi 150 zł i jest naliczana bez względu na powód rozwiązania umowy.


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.