Upada SKOK Kujawiak

SKOK Kujawiak z Włocławka

Wielomilionowe straty, sięgające 78 mln zł niedobory kapitałowe i brak perspektyw na poprawę sytuacji skłoniły KNF do zawieszenia działalności SKOK-u Kujawiak oraz zawnioskowania do sądu o jego bankructwo.

Dziś (8 stycznia) Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła zawiesić działalność SKOK-u Kujawiak i skierować do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości tej kasy spółdzielczej. Powodem jest fatalna kondycja finansowa włocławskiego podmiotu oraz wyczerpanie ustawowych możliwości jej poprawy.

Głęboka niewypłacalność SKOK-u Kujawiak

 

SKOK KujawiakWedle ostatnich dostępnych danych zobowiązania (206,4 mln zł) kasy pożyczkowej z Włocławka przekraczały o 78 mln zł jej aktywa (128,3 mln zł). Z miesiąca na miesiąc powiększały się niedobry w kapitałach własnych oraz strata bieżąca, która na koniec listopada 2015 r. przekroczyła 15,8 mln zł. Dopełnieniem fatalnej kondycji SKOK-u Kujawiak jest jego strata z lat ubiegłych (-76,8 mln zł).

Pożądanego rezultatu nie przyniosły działania naprawcze. Dlaczego?

  1. Wniosek zarządcy komisarycznego SKOK-u Kujawiak do Kasy Krajowej (takiego SKOK-u matki) o pożyczkę z funduszu stabilizacyjnego został odrzucony. W piśmie opublikowanym przez Krajową SKOK tłumaczy ona to tym, że komisarz Kujawiaka nie przedstawił jej programu naprawczego.
  2. KNF w postępowaniu administracyjnym uznała, że w sektorze spółdzielczym nie ma żadnej kasy, która spełniałaby warunki pozwalające jej przejąć Kujawiaka – nie byłaby w stanie zapewnić bezpieczeństwa depozytów tam zgromadzonych.
  3. Żaden bank nie wyraził chęci zrestrukturyzowania SKOK-u Kujawiak. Początkowo takie zainteresowanie zgłaszał Getin Noble Bank, ale po zapoznaniu się z danymi finansowymi włocławskiego podmiotu nie wyraził woli przejęcia. Powodem było trudne do wycenienia i oszacowania ryzyko takiej operacji. Przejęcie SKOK-u Kujawiak przez Getin Noble Bank mogłoby pogrzebać ten ostatni, który ostatnio sam ma problemy ze spełnieniem wymogów kapitałowych KNF.

Gwarancje BFG dla SKOK-u Kujawiak

Depozyty każdego SKOK-u, tak samo jak banku, podlegają ochronie BFG doOchrona BFG dla SKOK-u Kujawiak równowartości 100 tys. euro. Ile to będzie dokładnie?

To zależy od średniego kursu NBP z dnia zawieszenia działalności danej kasy. W przypadku SKOK-u Kujawiak każdy z deponentów otrzyma zwrot swoich oszczędności do kwoty 434570 zł (średni kurs euro w NBP z dnia 8 stycznia to 4,3457 zł). Ewentualną nadwyżkę będzie mógł dochodzić od syndyka masy upadłościowej – po ogłoszeniu bankructwa włocławskiej instytucji przez sąd.

Wypłata środków gwarantowanych 18 tys. klientów ruszy w ciągu 20 dni roboczych, licząc od 8 stycznia (dzień zawieszenia działalności i złożenia wniosku o upadłość). Oznacza to, że nastąpi to najpóźniej 5 lutego br.

Edytowany 13/01/2016

Na koniec października 2015 r. członkowie SKOK-u Kujawiak zgromadzili w nim 187 mln zł. Na razie nie wiadomo, ile wynosi pula objęta państwową ochroną.

Wypłaty będą realizowane przez Bank Pekao od 18 stycznia do 4 marca br. Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do jednej z jego placówek . Zamiar podjęcia kwoty większej niż 20 tys. zł należy awizować osobiście z dwudniowym wyprzedzeniem w danym oddziale.

Po tym terminie po depozyty należy zgłaszać się do warszawskiej siedziby BFG w ciągu pięciu lat od dnia zawieszenia SKOK-u Kujawiak, czyli najpóźniej do 8 stycznia 2021 r. Łączna suma gwarancji wynosi prawie 184 mln zł.

Będą kolejne bankructwa w sektorze SKOK?

Włocławska kasa spółdzielcza będzie trzecim po SKOK-u Wspólnota i SKOK-u Wołomin przypadkiem bankructwa w tym sektorze. Dotychczas z tego powodu BFG wypłacił 3 mld zł (0,8 mld dla członków Wspólnoty i 2,2 mld zł dla członków Wołomina) tytułem ustawowych gwarancji depozytów (to jeden z powodów podwyższenia składki na BFG).

System SKOKW sumie od momentu objęcia nadzorem kas pożyczkowych przez KNF (październik 2012) przestało istnieć pięć z nich. Oprócz dwóch wymienionych, które upadły, trzy zostały przejęte przez banki. Chodzi o SKOK im. św. Jana z Kęt (trafił do Aliora), SKOK Kopernik (do Banku Pekao) i SKOK Wesoła (do PKO BP).

W siedmiu nadzorca ustanowił zarządcę komisarycznego. Wkrótce może być ich więcej, ponieważ takie postępowania toczą się w odniesieniu do 26 SKOK-ów na 48 istniejących.

Niebawem może przestać istnieć SKOK im. Wyszyńskiego. Do 18 stycznia KNF czeka na zgłoszenia banków zainteresowane udziałem w restrukturyzacji wrzesińskiego podmiotu.

 


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.