Indeksowane Konto Oszczędnościowe i lokata toyota bank

Indeksowane Konto Oszczędnościowe Toyota Banku jeszcze atrakcyjniejsze

29/06/2022 admin 15

Indeksowane Konto Oszczędnościowe Toyota Banku, które już od lipca stanie się najwyżej oprocentowanym na rynku (7,05 proc.), wreszcie można założyć w pełni online. Instytucja wdrożyła bowiem wideoweryfikację. Do zawarcia umowy potrzebujemy komputera z kamerą, dowodu osobistego i telefonu komórkowego.