Depozyt gwarancyjny w leasingu konsumenckim i ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe w pigułce

13/06/2024 admin 0

Na mocy ustaw i rozporządzeń przedstawiciele niektórych profesji muszą mieć ubezpieczenie OC zawodowe. W razie jego braku narażają się na sankcje karne z ograniczeniem wolności włącznie oraz straty finansowe. Wyjaśniamy, kto i kiedy musi zawrzeć polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.