Ubezpieczenie OC zawodowe w pigułce

Depozyt gwarancyjny w leasingu konsumenckim i ubezpieczenie OC zawodowe
Fot. Materiały reklamowe

Na mocy ustaw i rozporządzeń przedstawiciele niektórych profesji muszą mieć ubezpieczenie OC zawodowe. W razie jego braku narażają się na sankcje karne z ograniczeniem wolności włącznie oraz straty finansowe. Wyjaśniamy, kto i kiedy musi zawrzeć polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Osoby wykonujące niektóre profesje są zobligowane prawnie do zawarcia polisy odpowiedzialności zawodowej. Dotyczy to wielu zawodów z kilkunastu obszarów działalności, w tym budownictwa, medycyny, usług prawniczych, finansów, nieruchomości.

Konieczność ta wynika z ustaw i rozporządzeń ministra finansów wydawanych osobnego dla każdej specjalności. Przykładowo dla detektywa jest to ustawa o usługach detektywistycznych (art. 24 ust. 1) i rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Dla kogo OC zawodowe jest obowiązkowe

Ubezpieczenie OC zawodowe obowiązkowo muszą mieć m.in. prawnicy i notariusze, lekarze i fizjoterapeuci, architekci i inżynierowie, doradcy podatkowi i księgowi, zarządcy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, agenci ubezpieczeniowi i pośrednicy kredytu hipotecznego, a nawet – organizator imprez masowych.

Coraz więcej osób ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne oraz Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe
fot. Herbert II Timtim || pixabay.com

Ubezpieczenie OC zawodowe chroni profesjonalistę przed finansowymi skutkami jego błędów (działań, zaniechań, uchybień) popełnionych w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które skutkują szkodami majątkowymi i niemajątkowymi osób trzecich. Chodzi np. o stratę finansową, uszczerbek na zdrowiu i zgon. Polisa zawodowa obejmuje odpowiedzialność kontraktową (wobec kontrahentów) i deliktową (wobec osób, z którymi przedsiębiorca nie ma zawartej umowy).

Polisa odpowiedzialności zawodowej pokrywa koszty świadczeń należących się poszkodowanej osobie czy firmie – tłumaczy Elżbieta Woźniak-Sitek z TUZ Ubezpieczenia.

Kiedy wykupić ubezpieczenie OC zawodowe

Rozporządzenia ministra finansów określają nie tylko zawody, w których wymagane jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Precyzują one również zakres ochrony i minimalne sumy gwarancyjne polisy OC dla profesjonalisty.

Nadzór nad brokerem Fortissio sprawuje Grecka Komisja Rynku Kapitałowego (HCMC)
fot. Leandro Aguilar || pixabay.com

Przykładowo dla obowiązkowego OC detektywa minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość 15 tys. euro w złotych na jedno zdarzenie, a dla pośrednika kredytu hipotecznego – 750 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

W rozporządzeniach znajdują się także terminy, w których należy wykupić ubezpieczenie OC zawodowe. Przykładowo inżynier budownictwa i architekt muszą to zrobić w ciągu 30 dni od wpisania na listę członków samorządu zawodowego, ale najpóźniej niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego

Co grozi profesjonaliście za brak zawodowego ubezpieczenia OC? Następstwa są różne w zależności od specjalizacji. Generalnie taka osoba naraża się na:

  • konsekwencje dyscyplinarne (naganę, upomnienie),
  • karę finansową,
  • czasowe lub stałe pozbawienie prawa wykonywania zawodu,
  • ograniczenie wolności.
Składka na BFG w 2024 jest mniejsza niż w latach poprzednich
Fot. Artur Łuczka || pixabay.com

Kary finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu również są zróżnicowane i zależą od profesji. Przykładowo dla agenta ubezpieczeniowego wynoszą 1 tys. euro. Jednak pośrednik w obrocie nieruchomościami może zapłacić od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Do tego dochodzi obowiązek usunięcia z własnych środków szkód poniesionych przez poszkodowanych i roszczeń przez nich wysuwanych. Chodzi nie tylko o typowe odszkodowanie, ale też utracone korzyści.

Dla księgowego prowadzącego księgi rachunkowe może to być np. konieczność wypłaty swojemu klientowi kwoty dużej dotacji, której ten klient nie otrzymał z powodu niedotrzymania przez księgowego terminu złożenia wniosku.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe mogą wykupić też osoby spoza katalogu specjalizacji zobowiązanych do tego prawnie. Na rynku są dostępne produkty ubezpieczeniowe np. dla projektantów mody, copywriterów, biegłych sądowych, instruktorów fitnessu, doradców ds. OZE.

Ochrona w ramach dobrowolnego OC zawodowego obejmuje m.in. koszty obrony w postępowaniu sądowym, karno-skarbowym i administracyjnym oraz roszczenia wynikające z utraty dokumentów, zniesławienia, ujawnienia wrażliwych danych czy naruszenia praw autorskich.

Zaciągnięcie kredytu na kogoś przez internet i tradycyjnie
Fot. Adobe Stock

W przypadku dobrowolnych polis zakres ubezpieczenia formułowany jest indywidualnie na potrzeby danego fachu. Przy zawieraniu umowy warto wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które mogą nieść ryzyko powstania szkody podczas wykonywania czynności zawodowych – radzi Elżbieta Woźniak-Sitek.

Ile kosztuje zawodowe ubezpieczenie OC? Przykładowo w Leadenhall ceny zaczynają się od 400 zł za rok. Na stawkę wpływają m.in. charakter prowadzonej działalności i wielkość przychodów ubezpieczającego. Sumy gwarancyjne oferowanych przez tego brokera polis dla profesjonalistów sięgają 2 mln zł.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej stanowi tam rozszerzenie wariantu podstawowego. Ten zapewnia ochronę na wypadek uchybień o dowolnym charakterze powstałych w trakcie pracy wykonywanej w ramach umowy pisemnej.

»Tu kupisz polisę odpowiedzialności zawodowej każdej z 250 profesji«


Maciej Kusznierewicz

Maciej Kusznierewicz, dziennikarz, bloger i copywriter — twórca treści

Autor tego bloga, którego prowadzi od 2012. Dziennikarz i copywriter z 19-letnim doświadczeniem w prasie drukowanej i elektronicznej. Pasjonat finansów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.