IKZE: analiza ofert

Jeśli zależy nam głównie na zerowych kosztach, powinniśmy założyć konto emerytalne w formie rachunku maklerskiego. Jeśli nie mamy odpowiedniej ilości czasu i wiedzy o rynku kapitałowym, możemy zdecydować się na bezpieczniejsze i niekoniecznie dużo droższe warianty.

[more]

 

Na rynku działa 30 podmiotów oferujących indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli nowy, funkcjonujący od początku br., produkt przeznaczony do dobrowolnego oszczędzania na starość (w tzw. III filarze).

Generalnie eksperci są zgodni, że IKZE to mało opłacalny sposób oszczędzania na jesień życia. Jego główna korzyść, tj. ulga podatkowa, jest tylko pozorna, bo należność fiskusowi i tak trzeba będzie oddać w momencie wypłaty środków. Jeśli jednak szukamy metody na zmniejszenie podatku dochodowego, trzeciofilarowe rozwiązanie może okazać się przydatne.

Po najnowszą (z grudnia 2013 r.) analizę ofert IKZE zapraszam do art. „Gdzie założyć IKZE?”.

Jedno konto, różna specyfika

 

Obecnie IKZE można założyć w: towarzystwie funduszy inwestycyjnych (11 z nich proponujezestawienie kosztów IKZE taki produkt), dobrowolnym funduszu emerytalnym (8), zakładzie ubezpieczeń (7), domu maklerskim (3) oraz banku (1).

Mnogość podmiotów oferujących konto sprawia, że ma ono różną specyfikę. Różnie przedstawia się także kwestia opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz prowizji od wpłat i za zarządzanie. Inna jest również strategia inwestycyjna oferującej IKZE firmy i – co za tym idzie – wypracowania przez nią stopy zwrotu czy ryzyko utraty kapitału przez klienta.

Choć III filar ma charakter dobrowolny i z reguły charakteryzuje się elastycznością w kwestii wpłat, niektóre firmy mogą żądać regularnych zasileń konta. Dotyczy to szczególnie ubezpieczycieli.

Jakie IKZE wybrać? Wszystko zależy od wieku oszczędzającego, akceptowanego przezeń poziomu ryzyka, wiedzy finansowej i czasu, jaki może on poświęcić na zarządzanie gromadzonym kapitałem. Osoby bardziej zorientowane w meandrach ekonomii, mające czas i ochotę na aktywne inwestowanie, mogą wybrać IKZE pod postacią rachunku maklerskiego bądź rejestru funduszy TFI. Bardziej biernym i ostrożnym klientom poleca się konto w dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE), firmie ubezpieczeniowej albo banku.

 

IKZE bez prowizji

 

IKZE prowizjeWażnym czynnikiem wyboru mogą być również pobierane od IKZE opłaty. Najlepiej pod tym względem wypada konta w formie rachunku maklerskiego (dostępnego w DM BOŚ, BDM-ie oraz DM BPS). Inwestując w ten sposób na starość, klient nie ponosi kosztów opłat manipulacyjnych ani za zarządzanie. Płaci on jedynie prowizje od obrotu papierami wartościowymi. Problem w tym, że aby skutecznie grać na giełdzie, trzeba mieć czas i wiedzę.

Prowizji nie pobiera także Deutsche Bank PBC, ale tamtejszy rachunek bankowy pozwalający odkładać na emeryturę jest tylko fakultatywnym dodatkiem do obowiązkowej polisy inwestycyjnej Generali. To obniża atrakcyjność rozwiązania, które oferuje stałe oprocentowanie 6 proc. przez 10 lat lub 2 p.p. ponad inflację.

Wiele instytucji obniżyło opłaty administracyjne do zera. W niektórych (np. w BPH TFI, Union Investment), trzeba jednak liczyć się z jednorazową, sięgającą kilkuset złotych prowizją od pierwszej składki. Inne (np. Legg Mason, Pioneer Pekao) kasują tylko przez pewien czas – do momentu uzbierania od klienta z tytułu prowizji określonej w statucie kwoty, np. 400 zł czy 6 tys. zł. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKZE zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące opłat i zasad z nich zwalniających.

Wynagrodzenie za zarządzanie waha się w przedziale 1-4 proc. zebranych aktywów netto i zależy głównie od polityki inwestycyjnej firmy. Im jest ona bardziej agresywna (ryzykowna), tym oszczędzający musi się liczyć z wyższą daniną.

 

Rynek IKZE

 

Na razie nowe konta sprzedają się przeciętnie, choć im bliżej końca roku, tym zainteresowanie nimi rośnie. – W grudniu powinniśmy sprzedać połowę tego, co przez cały rok – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI, które znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych instytucji oferujących IKZE.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że pod koniec listopada istniało 600 tys. kont emerytalnych, na których Polacy zgromadzili łącznie 22 mln zł. Najwięcej otworzyły firmy ubezpieczeniowe z PZU Życie na czele. Sporo produktów sprzedały także PTE PZU, Axa, Aviva, Legg Mason oraz PKO TFI.

Powoli IKZE dogania więc inny produkt trzeciofilarowy, czyli dostępne od 2004 r. IKE. Na koniec czerwca zarejestrowano prawie 823 tys. indywidualnych kont emerytalnych, ale zasilono jedynie co czwarte z nich, co i tak jest wynikiem o niebo lepszym od IKZE (wpłat dokonano jedynie na 4 proc. rachunków).

 

 

Instytucja

postać

Prowizja za każdą składkę [%]

Roczna prowizja za zarządzanie [%]

AXA Życiei

polisa z UFK

3,5

1-4

Aviva TUnŻii

polisa z UFK

0/4iii

1,5-4

ING TUnŻ

polisa z UFK

0,64-4

0,8-3,5

PZU Życieiv

polisa z UFK

1-4v

2vi

Pramerica

polisa z UFK

0

1-2,5

Compensa Życievii

polisa z UFK

50/5viii

0,5-3,5

Generali Życie

polisa z UFK

0

1,9-3,8

Deutsche Bank PBCix

Konto oszcz.

0

0

PTE PZU

DFE

1-3,4x

2,99/20xi

PKO BP Bankowyxii

DFE

50/0xiii

3,5xiv

Amplico PTE

DFE

50/0xv

2,5

PTE Allianz

DFE

1,5xvi

2,5xvii

Nordea PTExviii

DFE

0-4xix

1,95/15xx

Pekao Pioneer PTE

DFE

2,5xxi

2,6

ING PTE

DFE

0xxii

2/15xxiii

Pocztylion-Arka

DFE

0-3xxiv

2,5

KBC TFI

TFI

0

0,8-4

ING TFI

TFI

0

0,8-3,5

Legg Mason

TFI

0xxv

0,8-3,5

Pioneer Pekao TFI

TFI

1,5-5/0xxvi

1,5-3,6

Amplico TFI

TFI

0xxvii

1-4

TFI Allianz

TFI

0xxviii

1-4

TFI BNP Paribas

TFI

0

1-2

TFI SKOK

TFI

0-1,3xxix

1,3-4

Union Investment

TFI

0xxx

1,5-4

BPH TFI

TFI

0xxxi

1,5-4

PKO TFI

TFI

0

0,8-1,5

DM BOŚxxxii

rachunek maklerski

0

0

DM BPSxxxiii

rachunek maklerski

0

0

DM BDMxxxiv

rachunek maklerski

0

0

Źródło: strony i dokumenty firm oferujących IKZE, www.ekonomia24.pl, dane aktualne na: 4.12.2012

DFE – dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez PTE (te same, które prowadzą OFE).

UFK – ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (w praktyce produkt ten polega na wykupieniu ubezpieczenia za część składki i inwestowanie reszty w fundusze).

 

i) Obowiązkowa składka miesięczna min. 99,90 zł.

ii) 11 funduszy do wyboru.

iii) Opłata pobierana jest do momentu zebrania 4 tys. zł na koncie.

iv) Minimalna wartość składek inwestycyjnych opłaconych w pierwszym roku – 500 zł, roczna składka ochronna – 5 zł.

v) Spada z upływem lat.

vi) Do końca br. bez opłaty. Od przyszłego roku po przekroczeniu 40 tys. zł aktywów prowizja spadnie do zera.

vii) Minimalna, obowiązkowa składka ochronna – 8 zł miesięcznie.

viii) W pierwszym roku opłata wynosi 50 proc., w drugim i kolejnych – 5 proc.

ix) Jako dodatek do polisy z UFK oferowanej przez bank we współpracy z Generali. Aby móc otworzyć konto oszczędnościowe, trzeba kupić polisę. Zestawienie nie obejmuje kosztów z tym związanych.

x) Opłata spada wraz ze stażem oszczędzającego.

xi) 20 proc. jako opłata zmienna tylko w przypadku przekroczenia benchmarku.

xii) Częstotliwość wpłat jest dowolna, ale na koncie trzeba w ciągu roku zebrać min. 600 zł.

xiii) Jednorazowa opłata za przystąpienie wynosi 300/400 zł (w zależności od sposobu zawarcia umowy). Fundusz pobiera prowizje od wpłat do momentu zebrania z tego tytułu 400zł/700 zł od danego klienta (w zależności od sposobu zawarcia umowy). Każdy następny transfer nie jest obciążony prowizją.

xiv) Do końca roku – 0,01 proc.

xv) Fundusz pobiera prowizje od wpłat do momentu zebrania z tego tytułu 500zł/250 zł od danego klienta (w zależności od sposobu zawarcia umowy: w oddziale lub telefonicznie/przez internet). Każdy następny transfer nie jest obciążony prowizją.

xvi) Do końca br. 0 proc.

xvii) Do końca br. 0,01 proc.

xviii) W pierwszym roku trzeba wpłacić min. 1,8 tys. zł, w następnych latach – min. 1,2 tys. zł.

xix) Opłata maleje wraz z wielkością aktywów.

xx) 15 proc. tylko w przypadku przekroczenia benchmarku.

xxi) Po przekroczeniu salda 10 tys. zł kolejne wpłaty nie będą obciążane prowizją.

xxii) Od pierwszej wpłaty, która wynosi 150 zł, towarzystwa pobiera 80 zł.

xxiii) Opłata za zarządzanie składa się z części stałej (2 proc. miesięcznie od zebranych aktywów funduszu) i zmiennej (zależnej od wyników ING DFE, pobieranej raz w roku tylko w przypadku wypracowania zysku na poziomie 8 proc. w skali roku; klient płaci 15 proc. od kwoty przekraczającej zysk 8 proc.). Dzięki regularnym wpłatom w wysokości min. 600 zł rocznie klient może obniżyć wysokość prowizji stałej – maksymalnie o 0,6 p.p. (przy 15 latach regularnych zasileń).

xxiv) W zależności od zebranych aktywów (brak opłat po zgromadzeniu 20 tys. zł).

xxv) Pobierana do momentu zebrania z tego tytułu 400 zł.

xxvi) W zależności od funduszu; po ośmiu latach odkładania lub zgromadzeniu 6 tys. zł opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

xxvii) Prowizja za pierwszą wpłatę w danym roku – 18 proc. (max 600 zł). Kolejne wpłaty – darmowe. Bez opłaty, jeśli konto otwarto w siedzibie TFI.

xxviii) Pierwsza wpłata obciążona jest prowizją 110 zł.

xxix) Dla umów zawieranych w Punkcie Obsługi Klienta, do końca br. bez opłat.

xxx) Za otwarcie rejestru – 400 zł (do końca roku bezpłatnie).

xxxi) Otwarcie rejestru (przystąpienie do funduszu) kosztuje 800 zł. Do końca br. opłata nie jest pobierana. W ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy trzeba wpłacić min. 2 tys. zł, w tym pierwsza wpłata – 1 tys. zł.

xxxii) Zestawienie nie obejmuje kosztów prowizji od zawieranych transakcji (0,15-0,38 proc.). Założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego w ramach IKZE jest darmowe.

xxxiii) Zestawienie nie obejmuje kosztów prowizji od zawieranych transakcji (0,19-0,38 proc.). Założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego w ramach IKZE jest darmowe.

xxxiv) Zestawienie nie obejmuje kosztów prowizji od zawieranych transakcji (0,19-0,39 proc.). Założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego w ramach IKZE jest darmowe.

 

Maciej Kusznierewicz || dziennikarz i copywriter 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.