Jak w praktyce działają gwarancje BFG dla SKOK-ów?

gwarancje BFG dla SKOK-ów

Gwarancje BFG dla SKOK-ów zaczną obowiązywać późną jesienią. Do tego czasu w razie konieczności świadczenia ochronne będą pokrywane z funduszu stabilizacyjnego, który może zostać wsparty pożyczką z NBP. Przeczytaj, jak docelowo będzie wyglądać procedura wypłaty oszczędności członkom SKOK-ów w razie upadłości którejś z kas kredytowych.

Wskutek znowelizowanej ustawy o SKOK-ach z 19 kwietnia br. podmioty te weszły do systemu państwowych gwarancji depozytów, który dotąd obejmował 615 banków komercyjnych i spółdzielczych. System ten tworzony jest ze składek nadzorowanych podmiotów. Żeby więc zapewnić swoim członkom bezpieczeństwo ulokowanych pieniędzy, SKOK-i muszą wnosić do BFG składkę zwaną opłatą roczną.

Bezpieczeństwo pieniędzy w SKOK-ach

Rada BFG ustaliła ją na 0,02 proc. aktywów i zobowiązań pozabilansowych kas. Maksymalna dopuszczana przez ustawę wartość tego wskaźnika może wynieść 0,3 proc. Zatem nominalnie kasy spółdzielcze wpłacą do funduszu gwarancyjnego w sumie około 4 mln zł. Mają na to czas do 12 września.

System SKOK

Dodajmy, że suma bilansowa wszystkich SKOK-ów wynosi 18,2 mld zł. To tyle samo, co np. Banku Ochrony Środowiska i więcej niż np. Meritum Banku.

Gwarancje BFG dla SKOK-ów zaczną jednak obowiązywać dopiero 28 listopada 2013, czyli sześć miesięcy od daty ogłoszenia znowelizowanej ustawy.

Co by się stało, gdyby nagle jakaś kasa stała straciła płynność finansową? Czy jej członkowie odzyskaliby swoje oszczędności? Pytania te są tym bardziej zasadne, że dotychczasowe gwarancje wewnętrzne zapewniane kasom przez TUW SKOK wygasły.

Zanim zaczną działać gwarancje BFG dla SKOK-ów

W razie kłopotów finansowych kasy jej kierownictwo musi przeprowadzić postępowanie naprawcze. W praktyce występuje do Krajowej SKOK o środki z funduszu stabilizacyjnego.

Na ten ostatni zrzucają się wszystkie kasy. Z informacji KNF-u wynika, że na koniec marca br. było w nim 421 mln zł (z tego wykorzystano 41 mln). W razie potrzeby fundusz stabilizacyjny może zostać powiększony o krótkoterminową pożyczkę z NBP.

Przy czym przepis ten obowiązuje tylko do momentu wejścia w życie zapisów o uruchomieniu gwarancji BFG dla SKOK-ów, czyli do 28 listopada. W okresie przejściowym z funduszu stabilizacyjnego wypłacane będą też świadczenia gwarantowane.

Depozyt gwarancyjny w leasingu konsumenckim
Fot. Materiały reklamowe

Drugim krokiem naprawczym w razie kłopotów finansowych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest jej połączenie z silniejszą kasą. Konsolidacja nie może się jednak odbyć ze szkodą dla klientów podmiotu przejmującego. Gdyby operacja stwarzała dla nabywającego podmiotu ryzyko poniesienia straty, BFG udzieli mu pożyczki bądź gwarancji na ich pokrycie.

Gdyby przejęcie jednego SKOK-u przez inny nie powiodło się, prawo do takiego ruchu nabywają banki. Jeśli i to nie dojdzie do skutku, kasa stawiana jest w stan upadłości. Wówczas rozpoczyna się procedura wypłaty oszczędności z tytułu gwarancji. Te ostatnie wynoszą równowartość 100 tys. euro w złotych.

Ważne!

  1. Świadczenia wypłacane są po 20 dniach roboczych, licząc od dnia: zawieszenia działalności kasy, ustanowienia zarządcy komisarycznego i skierowania do sądu wniosku o upadłość. Decyzję w tych sprawach podejmuje KNF. W szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć o kolejne 10 dni roboczych.
  2. Gwarancje BFG dla SKOK-ów nie obejmą środków wpłaconych jako wkład członkowski oraz z tytułu wykupu udziałów w kasie spółdzielczej.

 Miliardy w BFG na ustawową ochronę depozytów w SKOK-ach

Obecnie fundusz środków gwarantowanych BFG sięga 12 mld zł. Dla porównania osoby fizyczne i firmy trzymają na lokatach i kontach ok. 720 mld zł. To ogromna suma, nawet biorąc pod uwagę fakt, że wkrótce aktywa BFG mogą się zwiększyć o 1,7 mld zł.

najwięksi płatnicy podatków w branży finansowej
fot. NBP

Stanie się tak, jeśli prezydent podpisze nowelizację ustawy o BFG. Powołuje ona do życia fundusz stabilizacyjny, który będzie finansowany z opłaty ostrożnościowej. Wyniesie ona 0,2 proc. podstawy, od której nalicza się składkę podstawową do BFG. W przyszłości ponosić ją będą również SKOK-i.

Opłata służy wzmocnieniu kapitałowemu systemu bankowego w Polsce – tłumaczy Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów.

Oprócz tego Ministerstwo Finansów chce, by banki zrzucały się na tzw. fundusz uporządkowanej likwidacji. Przy czym wpływy ze wspomnianych obciążeń nie będą zasilać funduszu środków gwarantowanych, z których BFG wypłaca klientom świadczenia w razie bankructwa banku.


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.