Jak w praktyce działają gwarancje BFG dla SKOK-ów?

Państwowe ochrona depozytów należących do klientów kas spółdzielczych zacznie obowiązywać późną jesienią. Do tego czasu w razie konieczności świadczenia gwarancyjne będą pokrywane z funduszu stabilizacyjnego, który może zostać wsparty pożyczką z NBP. Przeczytaj, jak docelowo będzie wyglądać procedura wypłaty oszczędności członkom SKOK-ów.

[more]

 

Wskutek znowelizowanej ustawy o SKOK-ach z 19 kwietnia br. podmioty te zostały włączone do systemu państwowych gwarancji depozytów, który dotąd obejmował 615 banków komercyjnych i spółdzielczych. System ten tworzony jest ze składek nadzorowanych podmiotów. Żeby więc zapewnić swoim członkom bezpieczeństwo ulokowanych pieniędzy, SKOK-i muszą wnieść do BFG składkę zwaną opłatą roczną.

 

Restrukturyzacja, konsolidacja, upadłość

 

Rada BFG ustaliła ją na 0,02 proc. aktywów i zobowiązań pozabilansowych kas (maksymalna dopuszczana przez ustawę wartość tego wskaźnika może wynieść 0,3 proc.). Nominalnie kasy spółdzielcze wpłacą więc do funduszu gwarancyjnego w sumie około 4 mln zł (suma bilansowa SKOK-ów wynosi 18,2 mld zł, czyli tyle samo, co np. Banku Ochrony Środowiska i więcej niż np. Meritum Banku). Mają na to czas do 12 września.

Gwarancje BFG dla SKOK-ów zaczną jednak obowiązywać dopiero 28 listopada,gwarancje bankowe dla SKOK-ów czyli sześć miesięcy od daty ogłoszenia znowelizowanej ustawy. Co by się stało, gdyby nagle jakaś kasa stała straciła płynność finansową? Czy jej członkowie odzyskaliby swoje oszczędności? Pytania te są tym bardziej zasadne, że dotychczasowe gwarancje wewnętrzne zapewniane kasom przez TUW SKOK wygasły.

W razie kłopotów finansowych kasy jej kierownictwo musi przeprowadzić postępowanie naprawcze. W praktyce występuje do Krajowej SKOK o środki z funduszu stabilizacyjnego. Na ten ostatni zrzucają się wszystkie kasy. Z informacji KNF-u wynika, że na koniec marca br. było w nim 421 mln zł (z tego wykorzystano 41 mln). W razie potrzeby fundusz stabilizacyjny może zostać powiększony o krótkoterminową pożyczkę z NBP (przepis ten obowiązuje tylko do momentu wejścia w życie zapisów o uruchomieniu gwarancji BFG dla SKOK-ów, czyli do 28 listopada br.). W okresie przejściowym, tj. do listopada 2013 r., z funduszu stabilizacyjnego wypłacane też będą świadczenia gwarantowane.

Drugim krokiem naprawczym w razie kłopotów finansowych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest jej połączenie z silniejszą kasą. Konsolidacja nie może się jednak odbyć ze szkodą dla klientów podmiotu przejmującego. Gdyby operacja stwarzała dla nabywającego podmiotu ryzyko poniesienia straty, BFG udzieli mu pożyczki bądź gwarancji na ich pokrycie.

Gdyby przejęcie jednego SKOK-u przez inny SKOK nie powiodło się, prawo do takiego ruchu nabywają banki. Jeśli i to nie dojdzie do skutku, kasa stawiana jest w stan upadłości i następuje rozpoczęcie procedury wypłaty oszczędności z tytułu gwarancji. Te ostatnie wynoszą równowartość 100 tys. euro.

 

Ważne!

  1. Świadczenia wypłacane będą po 20 dniach roboczych, licząc od dnia zawieszenia działalności kasy, ustanowienia zarządcy komisarycznego i skierowania do sądu wniosku o upadłość (decyzję w tych sprawach podejmuje KNF). W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony o kolejnych 10 dni roboczych.

  2. Gwarancje nie obejmą środków wpłaconych jako wkład członkowski oraz z tytułu wykupu udziałów w kasie spółdzielczej.

 

Miliardy w BFG

 

Obecnie fundusz środków gwarantowanych BFG sięga 12 mld zł. Dla porównania osoby fizyczne i firmy trzymają na lokatach i kontach ok. 720 mld zł, co jest sumą ogromną, nawet biorąc pod uwagę fakt, że wkrótce aktywa BFG mogą się zwiększyć o 1,7 mld zł.

aktywa BFGStanie się tak, jeśli prezydent podpisze nowelizację ustawy o BFG. Powołuje ona do życia fundusz stabilizacyjny, który ma być finansowany z kolejnego parapodatku bankowego – opłaty ostrożnościowej (0,2 proc. podstawy, od której nalicza się składkę podstawową do BFG). W przyszłości ponosić ją będą również SKOK-i. – Opłata służy wzmocnieniu kapitałowemu systemu bankowego w Polsce – tłumaczy Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów.

Oprócz tego Ministerstwo Finansów chce, by banki zrzucały się na tzw. fundusz uporządkowanej likwidacji. Wpływy ze wspomnianych obciążeń nie będą jednak zasilać funduszu środków gwarantowanych, z których BFG wypłaca klientom świadczenia w razie bankructwa ich banku.

 

Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.