Wypłaty z BFG dla członków SKOK-u Wołomin

Klienci zawieszonej instytucji celem odzyskania oszczędności mogą zgłaszać się z dokumentem tożsamości do oddziałów PKO BP w terminie do końca lutego 2015 r. W ramach państwowych gwarancji odzyskają do 418 tys. zł. Ochrona nie obejmuje wpisowego i wkładów członkowskich.

[more]

 

Pięć dni po złożeniu przez KNF wniosku o upadłość SKOK-u Wołomin (oraz wcześniejszych decyzjach o ustanowieniu zarządcy komisarycznego i zawieszeniu działalności kasy) Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił zasady wypłat gwarantowanych przez państwo depozytów.

 

Gotówką albo darmowym przelewem

 

Będą one realizowane od 19 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 r. w wybranych placówkach PKO BP. Ich wykaz znajduje się na stronie bfg.pl. Miejsca wypłat zostaną też stosownie oznaczone (kartka z informacją na drzwiach).Gwarancje BFG dla SKOK Wołomin

Po tym terminie należy zgłaszać się bezpośrednio do siedziby BFG w Warszawie (ul. ks. Skorupki 4). Ostateczny termin ubiegania się o zwrot chronionych prawem oszczędności upływa 12 grudnia 2019 r., czyli pięć lat od dnia spełnienia warunków gwarancji.

Ochronie podlegają depozyty o równowartości 100 tys. euro, czyli w tym przypadku – 418.050 zł (wielkość należności ustalono na podstawie średniego kursu NBP z dnia złożenia wniosku o upadłość, tj. z 12 grudnia). Łącznie do wypłaty przeznaczono nieco ponad 2,246 mld zł. Nieoficjalnie wiadomo, że pieniądze te trafią do ok. 60 tys. osób.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do 1131 oddziałów PKO BP z dokumentem tożsamości. Przekazanie oszczędności odbywa się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem na podany rachunek). Bank nie pobiera prowizji za przelew. Uwaga! Chęć podjęcia gotówki większej niż 25 tys. zł wymaga awizowania z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych – osobiście albo telefonicznie (nr 801 302 302).

Należy też wiedzieć, że za okres od dnia zawieszenia działalności SKOK-u Wołomin do dnia podjęcia środków członkowi nie przysługują odsetki.

 

Bankructwo najpewniej w lutym

 

Zwrotu nadwyżki ponad 418 tys. zł oraz wkładów członkowskich i udziałów członkowie wołomińskiego podmiotu mogą dochodzić od syndyka jego masy upadłościowej. Klienci, którzy ulokowali w Wołominie większe kwoty, powinni więc Kiedy bankructwo SKOK-u Wołomin?poczekać na orzeczenie sądu. Na podstawie doświadczeń SKOK-u Wspólnota (zbankrutował we wrześniu, dwa miesiące po złożeniu wniosku przez KNF) można stwierdzić, że takie postanowienie zapadnie pod koniec lutego 2015 r.

Należy jednak mieć świadomość, że art. 19 § 2 ustawy prawo spółdzielcze stanowi, iż „członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów” oraz „jeśli wpłaty te przeznaczono na pokrycie zobowiązań spółdzielni, członkowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu”.

Poza tym członkowie kasy nie są jej jedynymi wierzycielami i nie mają pierwszeństwa przy ewentualnej spłacie długów przez syndyka. Zwrot należności w takim trybie jest bardzo czasochłonny i nie gwarantuje odzyskania całej wierzytelności.

Już dziś wiadomo, że oszczędności ponad 418 tys. zł nie zostaną zwrócone przez Kasę Krajową z jej funduszu stabilizacyjnego. Dlaczego? Z powodu wygaśnięcia art. 91 ustawy o SKOK, co nastąpiło 27 października br. Wcześniej przepis ten pozwalał Kasie Krajowej na pokrywanie roszczeń klientów z tytułu zgromadzonych przez nich środków w kwocie przekraczające gwarancje BFG.

 

Maciej Kusznierewicz 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.