Emerytura z III filaru: raport za I półrocze 2015 r.

Choć powoli przybywa dobrowolnych kont emerytalnych, to liczba rzeczywiście odkładających na IKE oraz IKZE jest mniej więcej stała. Cieszy fakt, że mimo sezonowych spadków systematycznie zwiększa się średnia wysokość pojedynczej wpłaty.

[more]

 

KNF podała dane dotyczące indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) za I połowę 2015 r. W obu przypadkach po raz kolejny zanotowano wzrost liczby rachunków oraz zgromadzonych oszczędności.

 

Miliardy na IKE

 

Na koniec czerwca 2015 r. istniało 838,2 tys. IKE. Od grudnia 2014 r. przybyło 13,7 tys. rachunków, a od czerwca 2014 r. – 21,5 tys. Wartość środkówOszczędności emerytalne na IKE zgromadzonych na IKE przekroczyła 5,5 mld zł i była o 10 proc. (480 mln zł) większa niż pół roku temu oraz o 18 proc. (840 mln zł) większa niż rok temu.

Nieco spadł odsetek rzeczywiście zasilanych IKE, czyli tych, na które wpłacono jakąkolwiek kwotę. Po I półroczu takich rachunków było 26 proc. (216,8 tys. sztuk), podczas gdy na koniec 2014 r. – 32 proc.

Jednak w ujęciu rocznym wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie. W czerwcu 2014 r. wyniósł bowiem 25,5 proc., a w czerwcu 2013 i 2012 r. – 26 proc.

Analogiczną sytuację można zaobserwować w odniesieniu do wskaźnika podawanego na koniec roku. W ostatnich trzech latach (2012-2014) odsetek IKE, na które wpłynęły środki, oscylował wokół 32 proc.

Sezonowość, ale z lekką tendencją wzrostową, widać również w kategorii średnia wysokość wpłaty. Na koniec roku przeciętna wartość zasilenia jest wyższa niż w jego połowie, ale w obu przypadkach w kolejnych latach są to coraz większe sumy. Szczegóły przedstawia tabela.

 

Średnia wpłata na IKE

okres wartość [zł]
czerwiec 2015 2400
grudzień 2014 3400
czerwiec 2014 2200
grudzień 2013 3100
czerwiec 2013 2100
grudzień 2012 2600
czerwiec 2012 1600
źródło: KNF, opr. własne

 

Tradycyjnie najwięcej IKE prowadziły zakłady ubezpieczeń. Po I półroczu ubezpieczalnie miały 575 tys. klientów, którzy wpłacili nieco ponad 2 mld zł.

Najwięcej nowych rachunków (12 tys.) otworzyły Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, czyli druga najpopularniejsza forma oszczędzania na IKE. Ciekawostką jest mniejsza liczba kont w bankach (minus 200 rachunków w porównaniu do grudnia 2014 r. – to jedyny taki przypadek).

 

IKZE rośnie jak na drożdżach

 

Jeszcze większe wzrosty zanotował sektor IKZE. Na koniec czerwca 2015 r. istniało 554,6 tys. IKZE. To o 26,5 tys. więcej niż sześć miesięcy temu i o 51 tys. więcej niż przed rokiem. Wartość środków odłożonych na IKZE przekroczyła 392,5 mln zł. W ujęciu półrocznym oznacza to wzrost o 33 proc. (97 mln zł), a w odniesieniu do czerwca 2014 r. – aż o 154 proc. (238 mln zł)!

Zmniejszył się odsetek zasilanych rachunków (14 proc. wobec 16 proc. w grudniu 2014 r.). Spadła też średnia wysokość wpłaty na IKZE (1400 wobec 2300 zł). Jednak w szerszej perspektywie widać systematyczny wzrost w obu kategoriach.

Można też zaobserwować swoistą sezonowość w procencie klientów, którzy przelewają oszczędności na ten rodzaj konta emerytalnego. Zimą jest on większy niż latem, co zapewne wiąże się z faktem, że pod koniec roku rośnie świadomość możliwych do uzyskania odliczeń podatkowych (wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu). Szczegóły w tabelach.

 

Średnia wpłata na IKZE

okres wartość [zł]
czerwiec 2015 1400
grudzień 2014 2300
czerwiec 2014 1100
grudzień 2013 1100
czerwiec 2013 700
grudzień 2012 800
czerwiec 2012 400
źródło: KNF, opr. własne

 

Odsetek zasilanych IKZE

okres wartość [proc.]
czerwiec 2015 14%
grudzień 2014 16%
czerwiec 2014 9%
grudzień 2013 11%
czerwiec 2013 6%
grudzień 2012 6,6%
czerwiec 2012 4%
źródło: KNF, opr. własne

 

Inwestorzy i ciułacze wpłacają najwięcej

 

Średnia wpłata na IKE i IKZEPonad 3/4 wszystkich IKZE (431,7 tys. sztuk) prowadziły firmy ubezpieczeniowe, w których Polacy ulokowali połowę oszczędności trzymanych na tych rachunkach. W omawianym okresie najwięcej nowych klientów (15 tys.) pozyskały TFI.

Jedyną grupą, której w I półroczu 2015 r. ubyło kontrahentów, okazały się dobrowolne fundusze emerytalne. W porównaniu do końca ub.r. różnica wyniosła 3 tys. osób. Mimo to wartość środków zebranych przez DFE wzrosła o 14 mln zł.

Zarówno w przypadku IKE, jak i IKZE najwyższą średnią wpłatą wykazały się osoby oszczędzające na giełdzie oraz w bankach. Klienci posiadający IKE pod postacią rachunków maklerskich wpłacili przeciętnie 7900 zł przy limicie 11877 zł. Ci, którzy mieli IKE w formie konta oszczędnościowego, zasili je kwotą 4300 zł.

Obowiązująca w tym roku dopuszczalna wpłata na IKZE wynosi 4750,80 zł. W pierwszych sześciu miesiącach posiadacze rachunków maklerskich statystycznie przelali na nie 3800 zł, a kont oszczędnościowych – 2800 zł.

 

Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.