Wyższy limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców

Limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców
fot. Tuna Ölger || pixabay.com

Od tego roku limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców jest o 150 proc. większy niż dla pozostałych. Ustawodawca chce bowiem zrekompensować osobom prowadzącym biznes brak możliwości uczestnictwa w PPK. Ale nie wszystkie instytucje prowadzące konta emerytalne w III filarze pozwalają na skorzystanie z nowego uprawnienia.

Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie nowelizacja ustawy o IKE oraz IKZE. Dokładnie chodzi o dodatnie do istniejącego art. 13a ust. 1a. Wprowadza on wyższy limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Wg art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: samozatrudnieni, artyści i twórcy, przedstawiciele wolnych zawodów, wspólnicy spółek osobowych oraz właściciele jednoosobowych spółek z o.o.

Limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców w 2021

Od 1 stycznia mogą oni odłożyć 1,8-krotności (czyli 180 proc.) przeciętnego prognozowanego na dany rok wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowe. W 2021 limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców wynosi więc 9466,2 zł. Wynika to z rządowego założenia, że tzw. średnia krajowa w tym roku wzrośnie do 5259 zł.

Zobacz limit wpłat na IKZE dla osób na działalności gospodarczej w 2022 r.

limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców
fot. pixabay.com

Przypomnijmy, że etatowcy i osoby uzyskujące dochody z umów zleceń mogą co roku zasilić konto emerytalne w III filarze kwotą nie większą niż 1,2-krotności (120 proc.) przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. W 2021 oznacza daje to dokładnie 6310,8 zł, czyli o 38,4 zł więcej niż w ub.r.

Oba limity potwierdza wydane w listopadzie obwieszczenie minister rodziny i polityki społecznej w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców to 180% średniej krajowej
fot. LEEROY Agency || pixabay.com

Powód zmiany? – Ustawodawca zdecydował o zwiększeniu limitu wpłat na IKZE przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, ponieważ nie mogą one zawrzeć umowy o prowadzenie PPK i uzyskiwać związanych z tym korzyści. W ten sposób następuje wyrównanie możliwości zwiększenia poziomu oszczędności dla osób samozatrudnionych – tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, przedsiębiorcy nie są objęci funkcjonującymi od 2019 r. Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. To organizowany przez państwo i w części dobrowolny program dodatkowego oszczędzania na jesień życia. Składki na ten cel pochodzą z pensji pracowników (2 proc. pensji brutto) i budżetu pracodawców (1,5 proc.). Premię za systematyczność dorzuca też skarb państwa (czytaj więcej o PPK).

U nich IKZE tylko dla etatowców i zleceniobiorców

Ważne! Etatowcy i osoby na zleceniu, które jednocześnie prowadzą firmę, mogą skorzystać z wyższego limitu zasileń IKZE.

W ustawie nie określono tego, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność, aby skorzystać z podwyższonego limitu wpłat na IKZE, nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń, ewentualnie uzyskiwać dochodów z innych tytułów – wyjaśnia resort zabezpieczenia społecznego.

Czytaj, jaką popularnością cieszy się IKZE dla przedsiębiorców.

banki otwierające konto firmowe online
fot. materiały promocyjne

Jednak w praktyce wszystko zależy od podmiotu prowadzącego indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To dostępne jest w różnych formach, np. konta bankowego, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy rachunku maklerskiego.

Obecnie nie wszystkie instytucje oferujące IKZE udostępniają ten produkt przedsiębiorcom. Tak robi m.in. Biuro Maklerskie mBanku.

Na razie nie planujemy rozszerzać oferty o osoby prowadzące działalność gospodarczą – mówi Kinga Wojciechowska-Rulka z mBanku.

[Edytowany] Biuro Maklerskie mBanku jednak dostosowało się do nowych przepisów. By skorzystać z wyższego limitu, przedsiębiorca jest zobowiązany do przesłania mailem skanu oświadczenia (tu wzór) i potwierdzenia go np. wyciągiem z CEIDG. Ponadto, jeśli odkładał już na IKZE w BM mBanku, wpłat dokonuje na inny rachunek.

Wymiana uszkodzonych banknotów
fot. Artur Łuczka || pixabay.com

Oznacza to, że nawet mimo zmiany przepisów osoby prowadzące firmę nie skorzystają z wyższego limitu wpłat na IKZE.

A co z instytucjami, które to umożliwiają? Jak to będzie wyglądać w praktyce? Dotychczas to firma prowadząca konto emerytalne w III filarze pilnowała, by klient nie przekroczył dopuszczalnego poziomu zasileń. Nadwyżkę mu zwracała.

Klient składa odpowiednie oświadczenie. Na tej podstawie kontrolujemy możliwość dokonywania przez niego wpłat w zwiększonym limicie – wyjaśnia Dorota Świtkowska z PKO PTE, gdzie IKZE ma postać dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE).

Odpowiedzialnym za podanie prawidłowych danych dotyczących prowadzenia pozarolniczej działalności oraz ich aktualizację jest klient – dodaje Joanna Majer-Skorupa z ING Banku Śląskiego prowadzącego IKZE w formie konta oszczędnościowego.


Maciej Kusznierewicz

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.