Pekao PTE

Pekao likwiduje fundusze emerytalne

29 kwietnia 2018 admin 0

Jesienią klienci i aktywa DFE Pekao oraz Pekao OFE trafią pod skrzydła PZU. Tym samym należący do ubezpieczyciela fundusz stanie się liderem swojego sektora w III filarze i będzie kontrolować prawie połowę rynku

prywatna emerytura z III filaru

Oferty IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych

14 stycznia 2015 admin 0

IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych to jedna z postaci konta emerytalnego pozwalającego odliczyć wpłaty od podatku. Obecnie aktywnie działa osiem tego typu podmiotów. Odkładając w nich pieniądze na starość, musimy liczyć się z opłatami manipulacyjnymi i za zarządzanie oraz innymi wymaganiami.

Pekao PTE

Większa oferta IKZE – powstaje DFE Pekao

17 lipca 2012 admin 0

Pekao Pioneer PTE otrzymało od KNF-u zgodę na powołanie DFE Pekao. Nowy podmiot będzie oferować m.in. konta służące do gromadzenia środków na prywatną emeryturę. To 23. taki podmiot na rynku.