Oferty IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych

prywatna emerytura z III filaru
fot. pixabay.com

IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych to jedna z postaci konta emerytalnego pozwalającego odliczyć wpłaty od podatku. Obecnie aktywnie działa osiem tego typu podmiotów. Odkładając w nich pieniądze na starość, musimy liczyć się z opłatami manipulacyjnymi i za zarządzanie oraz innymi wymaganiami.

Początek nowego roku sprzyja czynieniu różnych postanowień. Dotyczą one różnych sfer życia. Jedną z nich są finanse. W tym kontekście niektóre osoby przyrzekają sobie, że będą odkładać na prywatną emeryturę.

Czas więc przejść od słów do czynów. Na starość można oszczędzać nieformalnie i formalnie. Pierwszy sposób polega np. na wpłacaniu wolnych środków na konto. Druga ścieżka wiąże się z podpisaniem umowy z instytucją oferującą produkt stworzony z myślą o jesieni życia i odkładaniem w ramach tzw. III filara emerytalnego.

Ulga podatkowa na prywatną emeryturę

Jednym z produktów emerytalnych jest IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego). Dostępne jest ono m.in. pod postacią dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez powszechne towarzystwa emerytalne.

Instytucje te zarządzają też środkami OFE, ale DFE są od nich niezależne. To odrębne byty prawne i kapitałowe.

Zwrot podatku z Holandii
fot. materiały reklamowe

Główną zaletą IKZE jest możliwość odliczenia wpłat od podatku dochodowego. W 2015 r. limit wpłat wynosi 4750,80 zł (120 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Każde zasilenie rachunku zmniejsza podatek należny urzędowi skarbowemu. Przy wykorzystaniu całej dopuszczalnej kwoty zobowiązanie podatkowe zmniejszy się od 855 do 1520 zł – w zależności od progu podatkowego, wedle którego się rozliczamy.

Opłaty i prowizje za IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych

Oszczędzanie w IKZE dobrowolnych funduszach emerytalnych wiąże się z dwojakiego rodzaju opłatami:

  • manipulacyjnymi (od każdej składki) oraz
  • za zarządzanie (roczna).

Na szczęście w większości towarzystw istnieje opcja zredukowania prowizji od składki. Dzieje się tak albo po uzbieraniu odpowiedniej kwoty (np. w MetLife Amplico, Nordei, Pekao), albo wraz z upływem wskazanej w umowie liczby lat od jej zawarcia (np. PZU). Dwa towarzystwa (ING, PKO Bankowy) nie obciążają klientów prowizjami manipulacyjnymi.

płatność gotówką za opłaty i prowizje oraz ulgi dla mikroprzedsiębiorców
fot. pixabay.com

Gorzej sprawa ma się z wynagrodzeniem za zarządzanie. Tutaj tylko trzy instytucje przewidują możliwość zmniejszenia opłat. W zamian wymagają od klienta aktywności, czyli zebrania określonej kwoty (Allianz, Nordea) lub regularnego zasilania konta (ING).

Dodatkowo kilka podmiotów (MetLife Amplico, ING, PKO Bankowy) pobiera też opłatę za otwarcie rachunku.

Zasadniczo na IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych istnieje dowolność w kwestii częstotliwości zasilania rachunku. W praktyce ponad połowa towarzystw określa minimalną wartość pierwszej wpłaty. Oprócz tego trzy podmioty (Nordea, PKO Bankowy, Pocztylion-Arka) wymagają od oszczędzającego wpłacenia w danym roku kalendarzowym pewnej sumy. Niespełnienie tego warunku przez klienta upoważnia firmę do rozwiązania umowy.

Wyniki inwestycyjne DFE sprawdzicie w art. „Jak wypadły dobrowolne fundusze emerytalne w 2014 r. – ranking DFE IKZE”.

Oferta IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych

Fundusz (PTE)

opłata za otwarcie [zł]

opłata od składki

opłata za zarządzanie

minimalna wpłata [zł]

minimalna wartość wpłat w danym roku [zł]

Allianz Polska DFE

(PTE Allianz Polska)

brak

1,5%

1-2,5%1

50 (pierwsza: 200)

MetLife Amplico DFE (Amplico PTE)

5002

0-2,5%3

2,5%

dowolna

Generali DFE4

(Generali PTE)

4005

0-1,9%6

2,6%

50

(pierwsza: 400)

ING DFE

(ING PTE)

80

brak

2%7

50

(pierwsza: 150)

Nordea DFE

(Nordea PTE)

brak

0-24%8

0,5-1,95%9

100

(pierwsza: 400)

1800

(tylko w I roku umowy)

DFE Pekao

(Pekao Pioneer PTE)

brak

0-2,5%10

2,6%

dowolna

(pierwsza: 100)

PKO DFE

(PKO BP Bankowy PTE)

40011

brak

2,5%

50

600

Pocztylion Plus

(Pocztylion-Arka PTE)

brak

3,5%

2,5%

dowolna

240

DFE PZU

(PTE PZU)

brak

1-3,4%12

2,99%13

50

Źródło: opracowanie własne. Stan na 14.01.2015 r.

Szczegóły opłat i prowizji w IKZE DFE

1 – w zależności od sumy zgromadzonych środków; najniższa stawka po uzbieraniu 50 tys. zł.

2 – pobierana jako 50-proc. prowizja od każdej wpłaty do momentu zebrania z tego tytułu 500 zł

3 – w zależności od sumy zgromadzonych środków; brak opłat po zebraniu 20 tys. zł

4 – fundusz nie prowadzi sprzedaży jednostek uczestnictwa

5 – pobierana jako 25 proc. każdej wpłaty w I roku trwania umowy

6 – maleje ze stażem klienta; brak opłat po 10 latach trwania umowy

7 – dodatkowo opłata za wynik (jeśli fundusz w danym roku wypracuje zysk większy niż 8 proc., pobiera 1/6 od zysku ponad te 8 proc.); przy regularnych wpłatach (600 zł rocznie przez pięć kolejnych lat) opłata za zarządzanie obniża się o 0,15 pkt proc. (do 1,85 proc.), a później o 0,6 pkt proc. (do 1,4 proc.)

8 – w zależności od sumy zgromadzonych środków (najwyższa opłata pobierana jest przy saldzie do 3 tys. zł); brak opłat po zebraniu 25 tys. zł; do końca stycznia br. obowiązują niższe stawki, w tym także 0 proc.

9 – w zależności od kategorii jednostek, dodatkowo opłata za wynik (15 proc. ponad indeks odniesienia, tj. benchmark)

10 – brak opłat po zebraniu 10 tys. zł

11 – pobierana jako 50-proc. prowizja od każdej wpłaty do momentu uzbierania z tego tytułu 400 zł, później – brak opłat

12 – maleje ze stażem klienta

13 – dodatkowo opłata za wynik (20 proc. ponad benchmark – wynagrodzenie zmienne), w 2015 r. DFE PZU jej nie pobiera

Na koniec czerwca 2014 r. DFE prowadziły 83 tys. rachunków IKZE, na które klienci wpłacili 21,5 mln zł. Polacy chętniej wybierali tylko polisy ubezpieczeniowe z UFK (396 tys. kont i 92,5 mln zł aktywów).


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.