prywatna emerytura z III filaru

Oferty IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych

14/01/2015 admin 0

IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych to jedna z postaci konta emerytalnego pozwalającego odliczyć wpłaty od podatku. Obecnie aktywnie działa osiem tego typu podmiotów. Odkładając w nich pieniądze na starość, musimy liczyć się z opłatami manipulacyjnymi i za zarządzanie oraz innymi wymaganiami.

Pekao PTE

Większa oferta IKZE – powstaje DFE Pekao

17/07/2012 admin 0

Pekao Pioneer PTE otrzymało od KNF-u zgodę na powołanie DFE Pekao. Nowy podmiot będzie oferować m.in. konta służące do gromadzenia środków na prywatną emeryturę. To 23. taki podmiot na rynku.

prywatna emerytura z III filaru

Analiza ofert IKZE – która najlepsza?

11/07/2012 admin 0

Od początku roku można oszczędzać na emeryturę w ramach IKZE. Obecnie dostępne jest ono w 22 instytucjach. W jednym miejscu zebraliśmy i omówiliśmy propozycje wszystkich. Sprawdź, które wypadły najlepiej