Oprocentowanie IKZE w bankach nie przestaje spadać

długi emerytów a indywidualne konto emerytalne
fot. pixabay.com

Po kolejnych cięciach stóp procentowych przez RPP średnie oprocentowanie IKZE w bankach zmalało drugi kwartał z rzędu i wynosi już tylko 1,14 proc. w skali roku Ale już za kilka tygodni, wraz z aktualizacją wskaźników referencyjnych, odsetki od kapitału emerytalnego znów stopnieją…

Jak co kwartał przyjrzeliśmy się IKZE prowadzonym przez banki pod postacią kont oszczędnościowych. Dla oszczędzających na prywatną emeryturę wnioski nie są optymistyczne, ponieważ spośród 11 monitorowanych przez nas instytucji dziewięć obniżyło oprocentowanie IKZE. W dodatku to koniec spadków – kolejnych można się spodziewać już za kilka tygodni.

RPP ciągnie w dół oprocentowanie IKZE w bankach

Wszystko ma związek z kolejnymi cięciami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W ślad za kosztem pieniądza w banku centralnym obniżyła się również jego cena na rynku międzybankowym.

To ważne, ponieważ wiele podmiotów ustala wysokość odsetek od depozytów, w tym produktów emerytalnych, w oparciu o wskaźnik WIBID. Inne kierują się aktualną sytuacją rynkową, czyli m.in. wysokością stóp procentowych. Ta główna od marca stopniała 15-krotnie – z 1,5 do 0,1 proc.

oprocentowanie IKZE
fot. freeimages.com

W efekcie opisanych zdarzeń średnie oprocentowanie IKZE w banku w II kwartale obniżyło się do 1,14 proc. w skali roku. To poziom najniższy w historii. Tylko pewne pocieszenie stanowi fakt, że odpowiada on stawce 1,41 proc. na zwykłym koncie, ponieważ środki zgromadzone w III filarze są zwolnione z podatku Belki (jeśli wypłaci się je po osiągnięciu odpowiedniego wieku).

W porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy też zanotowaliśmy obniżki, przeciętny kupon zmalał o 0,28 pkt proc. (28 punktów bazowych). Natomiast przez rok średnia stawka stopniała o prawie połowę – z 1,68 proc. Dwa lata temu była o 2/3 wyższa (1,93 proc.).

W wakacje oprocentowanie IKZE znów zmaleje

Dziś najlepsze IKZE prowadzi BS Lipka, który płaci 2,09 proc. Jednak już w lipcu się to zmieni. Dlaczego?

IKE lub IKZE jako konto oszczędnościowe w banku

Wówczas nastąpi aktualizacja WIBID 6M, z którym powiązane jest oprocentowanie IKZE w wielkopolskiej spółdzielni. W I półroczu br. współczynnik ten znajduje się znacznie niżej niż jeszcze w grudniu, a obecnie – niewiele ponad zerem (w wyliczeniach uwzględnia się średnią z sześciu miesięcy).

Ale podobne korekty nie ominą konkurencji, która ustala kupon w oparciu o WIBID 3M. Ten w I kwartale wynosił 1,42 proc., ale w drugim zmalał do 0,49 proc. Natomiast dziś ma wartość 0,07 proc.

Ranking IKZE w banku w II kwartale 2020

lp.BankStawka [proc.]Zasady oprocentowania/uwagiKapitalizacja
1.Bank Spółdzielczy w Lipce2,09%WIBID 6M (średnia z poprzedniego półrocza kalendarzowego) + 0,5 pp.półroczna
2.Bank Spółdzielczy w Skórczu2,04%WIBID 3M (śr. z poprzedniego kwartału) + 1 pp. x współczynnik zależny od stażu klienta*roczna
3.Bank Spółdzielczy w Gryfinie1,56%WIBID 3M (średnia z poprzedniego kwartału) x współczynnik zależny od stażu klienta**kwartalna
4.Bank Spółdzielczy w Człuchowie1,28%WIBID 3M (średnia z poprzedniego kwartału) x 0,9kwartalna
5.Warmiński Bank Spółdzielczy1,2%WIBID 3M (średnia z poprzedniego kwartału) x 0,85
obowiązek wpłat min. 50 zł w każdym półroczu
roczna
6.Bank Spółdzielczy w Sławnie1,18%WIBID 3M (średnia z poprzedniego kwartału) x współczynnik zależny od stażu klienta***kwartalna
7.Bank Spółdzielczy w Adamowie1%ustala bankroczna
8.Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu0,86%redyskonto weksli NBP + 0,75 pp.roczna
9.ING Bank Śląski
[otwieram wraz z ROR-em]
0,7%ustala bankmiesięczna
10.ESBANK0,1%ustala bankmiesięczna
11.Bank Spółdzielczy w Krapkowicach0,09%ustala bankroczna

© blog Obiektywne Finanse. Stan na 5.08.2020 r.

1 – do 12 miesięcy od otwarcia konta współczynnik wynosi 0,85; 13-24 miesiące – 0,9; 25-60 miesięcy – 0,95, powyżej 60 miesięcy – 1,0.

2 – do 12 miesięcy od otwarcia konta współczynnik wynosi 1,1; 13-24 miesiące – 1,12; 25-60 miesięcy – 1,15, powyżej 60 miesięcy – 1,3.

3 – do 12 miesięcy od otwarcia konta współczynnik wynosi 0,835; 13-24 miesiące – 0,86; 25-60 miesięcy – 0,885, powyżej 60 miesięcy – 0,91.

IKZE daje ulgę podatkową

Zatem już w wakacje ranking IKZE będzie wyglądać zupełnie inaczej. No i znów skurczą się dopisywane przez banki odsetki.

Czy w związku z tym nadal warto odkładać na IKZE? Nie zapominajmy, że służy on budowaniu kapitału, z którego będziemy korzystać po zakończeniu aktywności zawodowej.

Poza tym konto emerytalne wciąż umożliwia uzyskanie ulgi podatkowej. Otóż kwotę wpłat (w 2020 r. jest to maksymalnie 6272,4 zł) odpisujemy od dochodu. W zależności od skali podatkowej, której podlegamy, pomniejszy to należną fiskusowi daninę lub zapewni zwrot w wysokości od 1066 do 2007 zł.


Maciej Kusznierewicz

12 Komentarze

 1. Szanowni forumowicze , przychodzę z informacją że BS Skierniewice złamał swój regulamin oraz umowy i za głęboko obniżył oprocentowanie rachunków IKE oraz IKZE. Otóż w umowach są zapisy jak par. 5 ust 5 i 7 cyt:
  „5. Wysokość oprocentowania środków na rachunku POL-IKE może być zmieniona w czasie trwania Umowy, na zasadach określonych w ust. 6 i 7, w przypadku wystąpienia zmiany wysokości przynajmniej dwóch spośród podanych niżej czynników:
  1) stopy referencyjnej lub dyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
  2) któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa GUS, o co najmniej 0,25 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny lub kwartalny lub miesięczny.
  3) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, o co najmniej 0,25 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanej rentowności – dla rachunków prowadzonych w złotych polskich.
  6. Jednoczesny wzrost wysokości dwóch ze wskaźników, wymienionych w ust. 5 skutkuje podwyższeniem oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach POL-IKE, o iloczyn dotychczasowej nominalnej wartości oprocentowania i wartości zmiany wskaźnika wykazującego mniejszy wzrost, wyrażoną w punktach procentowych. Środki te oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika.
  7. W przypadku spadku wysokości jednego ze wskaźników, wymienionych w ust. 5 Bank może podjąć decyzję o obniżeniu oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na POL-IKE, nie więcej niż o wartość identyczną ze spadkiem wskaźnika , wyrażoną w punktach procentowych, przy czym:
  1) decyzja Banku może być podjęta nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika;
  2) środki zgromadzone na rachunkach POL-IKE oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika.” Według tego zapisu BS Skierniewice mógł co najwyżej obniżyć IKE oraz IKZE o max. 1,5% czyli odpowiednio do 1,9% i 1,85% ponieważ stopa kredytu lombardowego spadła własnie o 1,5 pkt. procentowego. W związku z tym zachęcam do składania reklamacji.
  Aktualizacja: Po obniżkach stóp w 28 maja 2020 bank mógł ściąć oprocentowanie o 0,5 pkt procentowego więc odpowiednio IKE do 1,4 % , a IKZE do 1,35%.

 2. Udało się coś zmienić? Bo u mnie dalej 0,21%. I to ostatnie dni w BS Skierniewice. 4 lata współpracy za kilka dni dobiegną końca…

  • A kolega to by chciał żeby ktoś załatwił za niego wszystko ? Jest podana wyżej instrukcja z dokładnym wyjaśnieniem i przytoczeniem regulaminu dla ułatwienia. Tak ciężko reklamację złożyć ?

   • @Dariusz 24.06 pożegnałem Skierniewice ostatnią wypłatą transferową na rzecz Adamowa, mam nadzieję że udało się Panu coś ugrać ale jakoś nie mogę w to uwierzyć. Pytam tylko o ew. odpowiedź banku na składane reklamacje i ich argumentację. Ja decyzję podjąłem 15.06 otwierając rachunek w Adamowie… P.S. Swoją drogą to obsługa w nowym BS jest na niewiarygodnie słabym poziomie… Nie ma w ogóle możliwości podglądu IKZE przez internet (LOL) a na pytanie kiedy oprocentowanie spadło do 1% nikt nie zna odpowiedzi, podejrzewam że miało to miejsce w lipcu ale konkretnej daty nie udało mi się ustalić 😛

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.