Mądrze wybrane ubezpieczenie na życie dla emeryta

ubezpieczenie na życie dla emeryta
fot.Gerd Altmann || pixabay.com

Ubezpieczenie na życie dla emeryta to specyficzny rodzaj polisy, dlatego nad jej wyborem trzeba się dobrze zastanowić. Nie warto decydować się na pierwszą z brzegu, ponieważ można się rozczarować i niepotrzebnie ponieść wydatek. Optymalnym rozwiązaniem może być polisa bezterminowa (dożywotnia).

W grupie ryzyka zachorowania na COVID-19 są emeryci, czyli osoby po 60-65. roku życia. Wg danych GUS-u jest ich już 8,4 mln (22 proc. ludności). To o 2 mln więcej niż 10 lat wcześniej. Z tego populacja 70-latków i starszych zbliża się do 4,5 mln osób.

Ale pandemia koronawirusa dotyka ich nie tylko bezpośrednio. Przeciążenie publicznego systemu ochrony zdrowia sprawia, że takie osoby mają jeszcze niż zwykle bardziej utrudniony dostęp do specjalistów i zabiegów medycznych. Wynika to z faktu, że obecnie szpitale i placówki medyczne wszystkie siły koncentrują na udzielaniu świadczeń osobom zarażonym SARS-CoV-2.

Zakres polisy na życie dla emeryta

Czy istnieje sposób na ominięcie tych trudności? Trochę spokoju może dać osobom starszym odpowiednia polisa na życie i dożycie. Oto, na co warto zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie na życie dla emeryta.

Zakres ubezpieczenia na życie dla emeryta
fot. Gerd Altmann || pixabay.com

Często słyszymy, że polisa musi być dostosowana do potrzeb i wymagań ubezpieczonego. W przypadku seniora oznacza to, że musi ona uwzględniać ryzyka (zdarzenia), na które emeryci są najbardziej narażeni:

  • poważne zachorowanie,
  • leczenie szpitalne,
  • operacja chirurgiczna spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (np. upadek, który doprowadza do złamania miednicy czy kości udowej),
  • własna śmierć,
  • zgon partnera, współmałżonka.

W wymienionych wyżej sytuacjach ubezpieczony lub uposażony otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości określonej w karcie produktu lub załączniku do umowy. Wartość wsparcia finansowego zależy od sumy ubezpieczenia, która z kolei determinuje wysokość składki ubezpieczeniowej (cenę polisy). W przypadku uszczerbku na zdrowiu, o ile polisę na życie rozszerzono o NNW, odszkodowanie wyrażone jest jako procent sumy całkowitej (sumy ubezpieczenia).

Eksperci radzą, by seniorzy wybierali ubezpieczenia na życie z ustalonym zakresem ochrony. – Wówczas klient podczas zawierania umowy widzi zamkniętą listę zdarzeń objętych ochroną. Decyduje tylko o cenie, czyli sumie ubezpieczenia – mówi Damian Andruszkiewicz z Compensy Życie.

Małżeńskie ubezpieczenie na życie dla emeryta

Po co osoba starsza ma obejmować ochroną żonę/męża? Po śmierci jednego z członków gospodarstwa domowego wielu seniorów wpada w tarapaty finansowe, ponieważ ze swojej emerytury nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem.

Ubezpieczenie małżeńskie jako jeden z wariantów polisy na życie dla emeryta
fot. Besno Pile || pixabay.com

Ubezpieczenie małżeńskie zapewni bliskiej seniorowi osobie świadczenie, gdy śmierć poniesie ubezpieczony. Jeśli myślimy tylko o pokryciu kosztów swojego pochówku, nie rozszerzajmy ochrony o dodatkowe zdarzenia i ustalmy adekwatną sumę ubezpieczenia, np. 5-10 tys. zł. Dzięki temu składka wyniesie co najwyżej kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Po śmierci współmałżonka emeryt będzie mógł kontynuować ochronę w ramach polisy indywidualnej.

Ubezpieczenie na życie dla emeryta a jego wiek

Z analizy dostępnych ofert wynika, że górna granica wieku ubezpieczonego wynosi 85-86 lat (Allianz, TU Europa, 4Life Direct). Jednak w praktyce wiele towarzystw ubezpieczeniowych sprzedaje polisy na życie klientom, którzy nie ukończyli 72-75 lat.

ubezpieczenie na życie dla emeryta może mieć ograniczenie wiekowe
fot. Alexandra Koch || pixabay.com

Oczywiście wynika to z ryzyka zachorowania i śmierci, które rośnie wraz z wiekiem klienta. Odbija się to na cenie produktu. Lecz obniżając sumę ubezpieczenia, może on zredukować wysokość składki.

Uwaga! Jeśli w danej firmie czasowe (okresowe) ubezpieczenie na życie dla seniora w określonym wieku nie jest dostępne, warto zapytać o polisę bezterminową (dożywotnią). Jej zaletą jest brak konieczności wypełniania ankiety medycznej. Może też przewidywać zwolnienie klienta z obowiązku dalszego płacenia składki po osiągnięciu wskazanego wieku, czyli polisa staje się darmowa.

Karencja w polisie na życie

Im karencja jest krótsza, tym lepiej. W przypadku seniorów pełna ochrona ubezpieczeniowa nie zawsze zaczyna obowiązywać następnego dnia po opłaceniu polisy. Zdarza się, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za konkretne zdarzenie rozpoczyna się później.

długi emerytów
fot. pixabay.com

Przykładowo 4Life Direct w ramach polisy „Bezterminowe ubezpieczenie na życie” przez pierwsze 24 miesiące od jej zawarcia wypłaca 100 proc. sumy ubezpieczenia za śmierć, o ile nastąpi ona wskutek nieszczęśliwego wypadku. W razie zgonu w innych okolicznościach firma wypłaci kwotę równą sumie uiszczonych składek (lub ich połowie, jeśli umowa została zawarta ze współmałżonkiem). Podobne ograniczenie obowiązuje w Compensie.

Generali w ramach polisy „Lew Senior” wypłaca 100 proc. umówionej kwoty, gdy śmierć nastąpi po 360 dniach od zawarcia ubezpieczenia na życie dla seniora. Wcześniej jest to 25-75 proc.

Usługi dodatkowe przy ubezpieczeniu na życie dla seniora

Senior powinien też pomyśleć o tym, by za dodatkową opłatą rozszerzyć ubezpieczenie na życie dla emeryta o usługi pomocowe. Chodzi np. o assistance medyczne, czyli finansowe i organizacyjne wsparcie w codziennych sytuacjach.

drobny przedsiębiorca

Może ono polegać np. zorganizowaniu transportu ze szpitala, zakupie i dostarczeniu leków, pokryciu kosztów pilnej konsultacji specjalisty. W ramach takiego ubezpieczenia dodatkowego organizowana jest także dostępna od ręki rehabilitacja.

Seniorom przydać się może także assistance domowe. Przewiduje ono organizację i sfinansowanie pomocy fachowców, czyli np. elektryka, hydraulika, ślusarza, dekarza. To ważne zwłaszcza dla seniorów z mniejszych miejscowości i wsi, które nie mogą liczyć na wsparcie spółdzielni mieszkaniowych zwyczajowo zajmujących się usterkami domowymi.


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.