Nowe wymogi dla lombardów

Nowe wymogi dla lombardów od 7 stycznia 2024
Fot. freepik.com

Funkcjonowanie wyłącznie w formie spółki kapitałowej i uzyskanie wpisu do rejestru – m.in. to przewidują nowe wymogi dla lombardów, które zaczną obowiązywać na początku 2024. Jednak kontrolą firm udzielających pożyczek pod zastaw zajmie się nie KNF, tylko Inspekcja Handlowa. Czy to uchroni konsumentów przed nadużyciami?

Na początku przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej z 14 kwietnia 2023 (Dz.U. 2023 poz. 1285). Stawia ona przed przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek pod zabezpieczenie nowe wymagania.

Nowe wymogi dla lombardów od 7 stycznia 2024

ustawa o kredycie konsumenckim

Kluczową zmianą jest konieczność uzyskania przez nie wpisu do rejestru działalności lombardowej, który będzie prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nowe wymogi dla lombardów zaczną obowiązywać 7 stycznia 2024.

We wspomnianej bazie znajdą się podmioty:

 • mające postać spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w drugim przypadku – z kapitałem zakładowym min. 50 tys. zł) – art. 35 ust. 1 i 4;
 • które pokryły kapitał zakładowy wyłącznie wkładem pieniężnym
  (przy czym nie może on pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji ani nieudokumentowanych źródeł – art. 35. ust. 5);
 • których członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem lub prokurentem nie jest osoba prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – art. 36.

Dane wymagane we wniosku o wpis do rejestru lombardów

Nowe wymogi dla lombardów przewidują, że wnioski o wpis do rejestru firmy będą mogły składać wyłącznie elektronicznie – przez platformę login.gov.pl. KNF podaje, że będzie to możliwe od stycznia 2024. Za udzielanie pożyczek bez wpisu przedsiębiorstwu będzie grozić grzywna do 500 tys. zł.

Jest więc bardzo prawdopodobne, że przynajmniej część lombardów funkcjonujących w dniu wejścia w życie nowego prawa nie zdąży się dostosować do nowych wytycznych. Jednak wspomniana ustawa przewiduje w art. 57 okres przejściowy.

wniosek online o konto firmowe oraz o otwarcie IKE / IKZE przez internet

Z tym że aby z niego skorzystać, firma musi do 7 lipca 2024 złożyć elektronicznie wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. Wówczas będzie mogła legalnie funkcjonować do dnia prawomocnego rozpatrzenia wniosku przez KNF.

Zgodnie z art. 39 wniosek o wpis do rejestru lombardów musi zawierać:

 1. Nazwę przedsiębiorstwa i adres siedziby
 2. Imiona i nazwiska członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i prokurentów
 3. Numery PESEL lub (w razie ich braku) numery paszportów, numery dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość tych osób
 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 5. Listę adresów lokali, w których będzie wykonywana działalność lombardowa
 6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podanie podlega opłacie 600 zł. Zgodnie z ustawą (art. 39 ust. 4) KNF ma 14 dni na umieszczenie firmy w rejestrze.

Nowe wymogi dla lombardów a nadzór nad działalnością lombardową

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej zakłada też (art. 35 ust. 3), że oznaczenia „lombard” w nazwie firmy i reklamach będą mogły używać wyłącznie podmioty wykonujące taką działalność. Za naruszenie tego przepisu będzie grozić grzywna do 50 tys. zł (art. 46).

Zapewne część tych nieuczciwych ucieknie się do fortelu w postaci słowa „loombard”. Zresztą już teraz niektóre go stosują.

Pożyczka prywatna i pozabankowe pożyczki ratalne a nowe wymogi dla lombardów
fot. materiały reklamowe || visibility.pl

Nowe wymogi dla lombardów są więc podobne do tych, które od tego roku dotyczą firmy pożyczkowe. Jednak w przeciwieństwie do tych ostatnich lombardy nie będą podlegać (przynajmniej na razie) nadzorowi KNF-u. Nie będą też zgłaszać udzielonych pożyczek ani opóźnień w ich spłacie do BIK-u czy innych biur informacji gospodarczych. Aczkolwiek będą je obowiązywać przepisy o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych.

W praktyce oznacza to, że państwowy regulator nie będzie mógł żądać od lombardów informacji ani wyjaśnień. Nie będzie mógł również kontrolować ich działalności w zakresie zgodności z prawem ani oceniać, czy spełniły nowe wymagania. Tym zajmie się Inspekcja Handlowa (art. 43).

Może to poddawać w wątpliwość rzetelność rejestru. We wniosku o wpis wymagane bowiem będą jedynie oświadczenia o pochodzeniu kapitału zakładowego i niekaralności członków władz spółki (art. 39 ust. 3).

Oczywiście znajdzie się na nich pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jednak niektórych może to nie odwieść od dokonania czynu zabronionego.


Maciej Kusznierewicz

3 Komentarze

 1. Przecież 99% lombardów na rynku stosuje umowy kupna sprzedaży z prawem odkupu lub umowy przechowania więc ta ustawa nic nie zmieni – całkowicie nic. Jedynie zamiast lombard będą się nazywać loombard albo loumbard albo lmbard albo może looombard 🙂
  Tak więc mogą pisać sobie ustawy ale i tak nikt nie zabroni stosowania umów kupna sprzedaży z prawem odkupu 🙂

 2. Po 32 latach prowadzenia lombardu , musiałem wykreślić słowo lombard z nazwy..
  Dużo rządów się przez ten czas przewinęło, ale na koniec załatwił mnie minister, który przy zmianie rządu nagle zachorował i ma wszystko w d..
  A ja muszę się martwić , co robić dalej, Czy działać na pograniczu, czy zrezygnować. Ustawa została napisana przez osobę nie kompetentną , nie była konsultowana z ludźmi prowadzącymi lombardy, zostaliśmy potraktowani jako zło i nie wiem , jaki będzie tego efekt.
  Ciekawy jestem , gdzie pójdą klienci, żeby pożyczyć 100 zł na jedzenie lub lekarstwa ? / tak tak, takie przypadki są bardzo częste/ Na pewno nie pójdą do banku ,bo tam nikomu się nie opłaca taka pożyczka. Więc co – szara strefa ? Pewnie tak, ale tam opłaty będą razy dwa albo i wyższe . no i oczywiście na lewo..
  Płacę podatki, Zusy czynsze i inne opłaty za siebie i pracowników, Państwo zarabiało i ja zarabiałem. A co będzie teraz ? Warto to przemyśleć póki nie jest za późno..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.