Konta oszczędnościowe oparte o WIBOR a reforma wskaźnika

Doradca kredytowy pomoże wybrać Konta oszczędnościowe oparte o WIBOR
Fot. materiały reklamowe

Konta oszczędnościowe oparte o WIBOR można otworzyć jeszcze w dwóch bankach. W kilku innych rachunki te pozostają w obsłudze. Sprawdzamy, co się z nimi stanie w 2027, gdy ma się zakończyć reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej wprowadzająca indeks WIRON.

Zainicjowana w połowie 2022 reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej ma doprowadzić do zastąpienia na rynku finansowym wskaźnika WIBOR współczynnikiem WIRON. Przeszło dwa miesiące temu koordynująca prace z tym związane Narodowa Grupa Robocza ogłosiła, że przesuwa finalizację całego procesu o dwa lata – na koniec 2027.

Zobowiązania banków skorelowane z WIBOR-em i WIBID-em

WIBOR stosowany jest w różnych segmentach rynku finansowego. Jednym z nich są depozyty, czyli np. konta oszczędnościowe oparte o WIBOR.

Wg danych UKNF-u na koniec 2022 depozyty gospodarstw domowych powiązane z tym wskaźnikiem opiewały na 27,3 mld zł. Przedsiębiorstwa niefinansowe, czyli inne niż banki i SKOK-i, trzymały na nich kolejne 4,1 mld zł, a instytucje rządowe i samorządowe – 2,1 mld zł.

Konta oszczędnościowe oparte o WIBOR w pasywach banków

Natomiast zaangażowanie samego sektora finansowego w depozyty oparte o WIBOR wynosiło 28,4 mld zł.

Razem z obligacjami pasywa sektora powiązane z Warszawskim Międzybankowym Indeksem Stopy Procentowej opiewały na 85,4 mld zł. Największy udział (31,4 mld zł) miał w nich tenor trzymiesięczny (WIBOR 3M).

Do tego dochodziły pasywa oparte o WIBID. Głównie miały postać depozytów firm (47,6 mld zł) oraz rządu i samorządów (45,3 mld zł). W małym stopniu (6 mld zł) były to zobowiązania wobec klientów indywidualnych, np. w formie kont emerytalnych IKE oraz IKZE.

Produkty finansowe oparte o WIBID w pasywach banków

Łącznie na koniec 2022 pasywa WIBID-owe wynosiły 129,1 mld zł. W tym przypadku największy udział miał tenor jednomiesięczny (WIBID 1M).

Banki oferujące jeszcze konta oszczędnościowe oparte o WIBOR

Dawniej konta oszczędnościowe oparte o WIBOR dostępne były w wielu bankach. Obecnie znajdziemy je tylko w:

Do wiosny 2022 taki produkt można było założyć w Nest Banku. W grudniu 2019 z oferty wycofał go Alior Bank.

Co instytucje finansowe planują w kontekście reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej? Czy i jak zastąpią konta oszczędnościowe powiązane z WIBOR-em?

Konta oszczędnościowe oparte o WIBOR w Nest Banku

Stopniowo zachęcamy klientów do tego, żeby zmienili swoje konta oszczędnościowe oparte o WIBOR, na produkty, których oprocentowanie nie jest uzależnione od wskaźnika referencyjnego – tłumaczy Magdalena Olejnicka z Nest Banku.

Wprowadziliśmy możliwość przekształcenia starych kont oszczędnościowych uzależnionych od WIBOR-u na nowe Nest Konto Oszczędnościowe. Cały proces odbywa się za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy jeden wniosek, żeby zamknąć stary rachunek, otworzyć nowy i przeksięgować środki wraz z naliczonymi odsetkami – opisuje procedurę.

Obecnie organizacja kierowana przez Piotra Kowynię płaci na Nest Koncie Oszczędnościowym 7,1 proc. w skali roku. To najwyższa stawka na rynku [zobacz ranking kont oszczędnościowych]. Z tym że obejmuje saldo do 100 tys. zł, a bank nalicza ją przez 90 dni. Później kupon spada do 2,5 proc.

konto oszczędnościowe z WIBOR-em Nest Banku

Klienci z najdłuższym stażem (umowy zawarte do 4 lipca 2016) mający konto oszczędnościowe oparte o WIBOR otrzymują obecnie odsetki w wysokości 4,8 proc. Jednak od 18 stycznia będzie to już tylko 3,8 proc., ponieważ Nest Bank zwiększy współczynnik korygujący WIBOR. Mimo to im zmiana na nowe Nest Konto Oszczędnościowe może się nie opłacać w dłuższym terminie.

Tak samo jak osobom, które zawarły umowę do 1 grudnia 2021. One zarabiają obecnie 4,3 proc., a niebawem będzie to 3,3 proc.

Jeżeli do końca 2027 roku klienci nie zmienią starego rachunku na nowy, stawka WIBOR na ich koncie oszczędnościowym zostanie automatycznie zmieniona na WIRON – wyjaśnia Olejnicka.

Dodajmy, że na specjalnych zasadach klient może dokonać konwersji tylko jednego rachunku. Kolejne objęte będą standardową stawką 2,5 proc., która obowiązuje do końca czerwca.

Pozostanie przy koncie oszczędnościowym opartym o WIRON może być dobrym posunięciem. Dlaczego? Obecnie ma on większą wartość niż standardowe oprocentowanie konta w Nest Banku [sprawdź notowania WIRON-u]. Oczywiście należy mieć świadomość, że wraz ze spadkiem stóp procentowych, co jest bardzo prawdopodobne do 2027, obniży się również WIRON.

Konta oszczędnościowe oparte o WIBOR w Credit Agricole

Podobną do Nest Banku taktykę przyjął Credit Agricole. Również on z końcem 2027 zastąpi w kontach oszczędnościowych WIBOR wskaźnikiem WIRON.

konto dla mikrofirmy online w credit agricole

Planujemy wdrożyć nowy rachunek oszczędnościowy, który nie będzie oparty o żaden wskaźnik referencyjny. Jego oprocentowanie będzie wypadkową naszej wewnętrznej analizy rentowności. Będzie się ono zmieniać w zależności od czynników rynkowych w sposób określony w regulaminie – mówi Agnieszka Gorzkowicz, zastępca rzecznika prasowego Credit Agricole.

Wcześniej bank będzie zachęcać stałych klientów do zmiany starego rachunku na nowy. Aktualnie pracuje nad założeniami do niego.

Nowe konto oszczędnościowe będzie dostępne dla obecnych klientów, ale pod pewnymi warunkami. Szczegóły przekażemy, gdy już je opracujemy – dodaje Justyna Dominik, specjalistka ds. komunikacji korporacyjnej w Credit Agricole.

Rachunki oszczędnościowe powiązane z WIBOR-em w Toyota Banku

Konta oszczędnościowe oparte o WIBOR ma też w ofercie Toyota Bank. Obecnie dają one zarobić 5,87 proc. w skali roku, co jest jedną z lepszych stawek. Na razie w banku przyglądają się sytuacji.

Analizujemy wszystkie aspekty związane z zastąpieniem stawki WIBOR indeksem WIRON i ich wpływ na ofertę produktową. W przypadku Indeksowanego Konta Oszczędnościowego rozważamy zastosowanie indeksu WIRON. Jednak nie podjęliśmy jeszcze decyzji – informują przedstawiciele Toyota Banku.


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.